SLU-nyhet

Tillväxtegenskaper hos skogsplantor kan nu jämföras i stor automatisk odlingsanläggning

Publicerad: 07 november 2019

Den växtgenetiska forskningen i Umeå har fått ett nytt värdefullt forskningsverktyg – en anläggning som automatiskt och på ett mycket systematiskt sätt kan jämföra tillväxt och andra egenskaper hos fler än 700 trädplantor samtidigt. Trädfenotypplattformen, som anläggningen kallas, invigdes officiellt förra veckan av SLU:s rektor.

Byggandet av fenotypplattformen började hösten 2017, och de första testexperimenten började i november 2018. Sedan oktober 2019 körs det första officiella experimentet med 364 trädplantor på plattformen.

Sammanlagt kan upp till 728 trädplantor övervakas samtidigt. Träden rör sig på ett transportband och vattnas, gödslas, vägs och fotograferas automatiskt en gång om dagen. Detta gör det möjligt att få mycket exakta mått på tillväxten, t.ex. hos genetiskt modifierade träd som jämförs med omodifierade träd eller olika naturliga varianter.

Anläggningen finns vid Umeå Plant Science Centre (UPSC), som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. För finansieringen stod projektet "UPSC Forest Biology and Biotechnology", som beviljades ett bidrag på 48 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2016. Detta stora projekt syftar till att identifiera gener som har viktiga roller i regleringen av tillväxt och utveckling hos träd. Projektet bygger på data som har samlats in vid UPSC under de senaste 20 åren. Det långsiktiga målet är att öka trädproduktionen och samtidigt säkerställa hög träkvalitet och minskad resursåtgång, för att hjälpa skogsbruket att vara hållbart.

Efter en första karaktärisering på fenotypplattformen kommer träd med intressanta egenskaper att väljas ut för grundligare studier, inklusive fältförsök. För närvarande handlar det främst om trädslagen hybridasp och poppel, men även eukalyptus, gran och tall kan bli aktuella i framtiden. Anläggningen är för närvarande tillgänglig för alla forskare som arbetar vid UPSC. En styrgrupp kommer att granska och prioritera inkomna projektförslag.

Den officiella invigningen skedde den 29 oktober under medverkan av SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

Mer information

Ove Nilsson, föreståndare för Umeå Plant Science Center (UPSC) och professor vid SLU:s institution för skoglig genetik och växtfysiologi
Ove.nilsson@slu.se

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se