SLU-nyhet

Agrarhistoria på SLU fyller 25 år

Publicerad: 11 december 2019

I slutet av november uppmärksammade SLU att agrarhistoria har varit ett ämne i 25 år. Det firades med föredrag om forskningen och dagen avslutades med middag.

Omkring 70 personer var med på Ultuna i Uppsala som ville lyssna på föredragen och träffa gamla kollegor och bekanta. Föredragen hölls av både SLU-forskare och inbjudna personer. Den som var mest långväga var Gérard Béaur, som är både president för European Rural History Organisation och professor vid l’École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris. Janken Myrdal som är professor emeritus i agrarhistoria avslutade eftermiddagen med en betraktelse över ämnets framtida möjligheter.

Avdelningen för agrarhistoria är med sina 15 anställda unik i Sverige. Den har den enda professuren i ämnet och inte vid något annat lärosäte kan man läsa agrarhistoria som akademiskt ämne.

Ämnet agrarhistoria engagerar forskare från både naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga som humanistiska discipliner. Tyngdpunkten ligger på människorna i agrarsamhället, deras sociala och ekonomiska förhållanden, och deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort.

Studenter läser agrarhistoria på flera utbildningar vid SLU, till exempel landskapsarkitektutbildningen och agronomutbildningen. Agrarhistoria ges även i masterutbildningar och kan läsas som sommarkurs eller på distans. Sammanlagt är det omkring 200 studenter som läser ämnet varje år.

Patrick Svensson, professor i agrarhistoria, inledde eftermiddagens firande.

Det var 70 omkring personer som kom för att lyssna på föredragen om agrarhistoria. Dagen avslutades med en gemensam middag.