SLU-nyhet

Första mötet med SLU:s International Advisory Board

Publicerad: 05 december 2019

Den 28–29 november träffade SLU:s ledning International Advisory Board (IAB). En rekommendation efter forsknings-utvärderingen Kvalitet och Nytta (KoN 2018) var att utveckla det strategiska tänkandet på alla nivåer inom SLU. I linje med detta beslutade rektor tidigare i år att inrätta ett International Advisory Board.

Syftet med IAB är att knyta ett antal ”kritiska vänner” till SLU:s rektor och ledning. IAB ska vara rådgivande i strategiska frågor och bidra till ett internationellt perspektiv till SLU:s omvärldsbevakning.

IAB ska också vara rådgivande när det gäller SLU:s kvalitetsarbete. Ledamöterna har en gedigen akademisk karriär, bred kunskap om universitetssektorn samt erfarenhet av ledning, strategisk utveckling och internationellt samarbete.

Vid detta första möte låg fokus på inspel till SLU:s pågående strategiarbete. Vidare diskuterades ökad studentrekrytering samt uppföljning av resultat och rekommendationer efter KoN-utvärderingen.

IAB samlas en gång per år och återkommer till SLU nästa höst.

SLU:s International Advosory Board. Från vänster: Bo Jellesmark Thorsen, Köpenhamns universitet, Johanna Björkroth, Helsingfors universitet, rektor Maria Knutson Wedel, Sarah Gurr, University of Exeter, Mikael Hildén, Finnish Environment Institute, Rajiv Khosla, Colorado State University. Foto: Sofia Wretblad.

International Advisory Board

Läs mer om SLU:s Advisory Board här


Kontaktinformation

Boel Åström, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
boel.astrom@slu.se, 018-67 20 22