SLU-nyhet

Många restaurangchefer måttligt intresserade av miljö- och klimatanpassade inköp

Publicerad: 13 december 2019

I en ny undersökning uppger strax under 40 procent av restaurangcheferna att de har begränsat intresse för att ändra restaurangens matinköp för miljöns och klimatets skull. Istället efterlyser de en attitydförändring hos sina gäster.

Undersökningen är genomförd under våren 2019 av IMA marknadsutveckling på uppdrag av SLU Holding och ingår i en större kartläggning av attityder och kunskap när det gäller våra matvals påverkan på miljön och klimatet. Resultatet visar bland annat hur restaurangcheferna uppfattar sin egen kunskap om hur maten påverkar miljö och klimat och i vilken omfattning de kan tänka sig att förändra sina inköp.

Ökad kunskap och förändrad attityd är viktig för att skapa förändring

– Det är intressant att ta del av vad restaurangchefer runt om i landet anser krävs för att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan. Att så många som strax under 40 procent har ett begränsat intresse av att ändra sina inköp behöver inte betyda att man är ovillig att göra förändringar – utan att man möjligen saknar kunskap och inte vet hur man ska göra för att bli mer miljövänlig, säger Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare på SLU Holding i Skara.

Undersökningen visar att ungefär var tredje restaurangchef bedömer sig ha begränsad kunskap om matens miljö- och klimatpåverkan. I snitt var femte restaurangchef svarar också att det på sikt behövs en förändrad attityd hos restauranggästerna för att restaurangens inköp av råvaror ska förändras. Detta för att restaurangägare till stor del baserar sina inköp på vad kunder/konsumenter vill ha och letar efter.

– Det finns en poäng i att både restaurangägare och deras kunder skulle gynnas av en bättre förståelse för mat/klimat-relationen, fortsätter Mats Wiktorsson.

Spelprototyp för framtidens matval

– När det gäller konsumenternas attityder i frågan, vet vi att de har en vilja att förändra sina matval. Men tidigare undersökningar visar att många konsumenter också är osäkra på hur man ska göra för att välja rätt. Många anger att man som konsument vill få en ökad förståelse för vad maten innehåller, dess ursprung och hur valet påverkar miljön och klimatet, säger Anna Hessle, forskare på SLU i Skara.

För att rusta framtidens konsumenter ska SLU Holding tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Högskolan i Skövde (HS) bygga ett dataspel som kan ge ökad kunskap om hur våra val av mat påverkar miljön och klimatet. En prototyp har redan tagits fram, och den har med gott resultat testats på gymnasielever i Västsverige.

Läs mer här om spelprototypen, som SLU utvecklar tillsammans med SLU Holding, RISE och HS Interaction Lab.
https://www.sluholding.se/ideer-och-bolag-fran-slu/557-prototyp-2030

Kontaktpersoner

Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare
SLU Holding
mats.wiktorsson@slu.se, 072-209 66 03

Anna Hessle, forskare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
anna.hessle@slu.se, 0511-671 43

Björn Berg Marklund, lektor
Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde
bjorn.berg.marklund@his.se, 0500-44 83 51

SLU Holding

SLU Holding bidrar till att skapa innovationer av forskning och idéer från SLU för att göra skillnad i samhället. Vi stöttar med affärsrådgivning, marknadsanalyser och i finansiella och juridiska frågor. Tillsammans med forskare skapar vi hållbar tillväxt för att nå FN:s Agenda 2030: Globala mål för hållbar utveckling. SLU Holding driver även Green Innovation Park - en innovationsplattform och Science Park. Läs mer på sluholding.se

Fakta:

Mer om undersökningen

Undersökningen genomfördes under senvåren 2019 av IMA Marknadsutveckling på uppdrag av SLU Holding. 100 slumpmässigt valda restaurangchefer har telefonintervjuats. Så här fördelade sig svaren på två av frågorna:

I vilken omfattning skulle du, på ett års sikt, vilja förändra inköpen av råvaror för att minska miljö- och klimatpåverkan? Skala 1=inte förändra alls, 5=förändra i mycket hög grad.

Hur stor bedömer du att din kunskap är inom matens miljö- och klimatpåverkan? 1=ingen kunskap alls, 5=mycket stor kunskap.

Relaterade sidor: