SLU-nyhet

Tio nya forskningsprojekt

Publicerad: 12 december 2019

Tio projekt inom ekologisk produktion beviljas anslag från SLU Ekoforsk. De flesta projekt kommer att pågå under 2020–2022.

Fyra ansökningar inom området djurhållning beviljas totalt 8 Mkr. Forskarna ska undersöka möjligheten att genom periodvis avvänjning minska dödligheten hos smågrisar samtidigt som tillväxten förbättras. Indikatorer för djurvälfärd vid slakt ska identifieras och man ska undersöka vilka värden som biokol kan tillföra en mjölkgård om det tillsätts vid ensilering. I ett annat projekt ska forskarna ta hjälp av den naturliga dygnsvariationen för att förbättra betesutnyttjandet hos mjölkkor.

Två projekt inom trädgårdsområdet får dela på 4 Mkr. I ett av dem ska forskarna optimera biologisk bekämpning och pollinering i jordgubbar genom att använda blomsterremsor. Genom SLU Ekoforsk finansieras den del av projektet som genomförs i ekologiskt odlade jordgubbar medan studier i konventionell odling finansieras av forskningsrådet FORMAS. I det andra projektet hoppas forskarna få en effektiv ogräskontroll och ökad kolinlagring genom strimsådd av ekologiska specialgrödor i utvintrande mellangrödor.

Fyra växtodlingsprojekt får tillsammans 8 Mkr. Två av dem handlar om trindsäd; effekten på ogräs efter en mellangröda av råg som avdödats med knäckvält (roller crimper)ska undersökas i åkerböna och lupin odlade med reducerad eller ingen jordbearbetning. Samodling och sortval kommer att användas som förebyggande strategier mot rotsjukdomar i fodervicker, ärt och åkerböna. Två projekt har fokus på kväve. Ett av dem har som målsättning att utveckla kvävestrategier för odling av kvalitetsvete och i det andra projektet ska forskarna genom samodling av ettåriga frostkänsliga baljväxter öka kvävetillgång och biodiversitet i höstraps.

I mitten av januari 2020 kommer en utförligare beskrivningar av projekten att finnas på hemsidan för SLU Ekoforsk.

Fakta:

SLU Ekoforsk – fältforskning om ekologisk produktion

Syftet med programmet är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. Projekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet. Utlysning av projektanslag sker vart tredje år.


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44
 

Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se