SLU-nyhet

"Friska växter krävs för klimat och mat"

Publicerad: 21 december 2019

Under växtskyddsåret 2020 måste vi alla fokusera på det livsavgörande behovet av friska växter, skriver bl a ett stort antal SLU-forskare i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

”En växande global befolkning gör att vi, enligt FAO, kommer att behöva öka livsmedelsproduktionen med 60 procent till år 2050”, skriver debattörerna och pekar på några betydelsefulla faktorer.

Stort – kanske alltför stort – hopp sätts till skogen som kolsänka som sväljer det globala överskottet av koldioxid och som producent av växtmaterial som kan ersätta fossil energi. För att växterna ska kunna leverera dessa tjänster måste de vara friska. I dag minskar skadegörare (till exempel. svampar, insekter, ogräs och nematoder) skördarna globalt med 40 procent, motsvarande mer än 2 000 miljarder kronor årligen, och hotar den biologiska mångfalden. 

  • I princip alla stora sjukdomsutbrott de senaste århundrandena har orsakats av att människan aningslöst fört samman kulturväxter och deras fiender.
  • Klimatförändringarna, som vi hoppas växterna ska hjälpa oss hantera, ökar också risken för angrepp. 
  • Vi behöver alla förstå riskerna med att ta med frukter, frön eller växter hem från utlandet.

"För att ha en chans att uppnå FNs hållbarhetsmål om avskaffad hunger och bevarad biologisk mångfald behöver vi:

förhindra att skadegörare introduceras till nya platser, genom ett medvetet ansvarstagande och fördjupade kunskaper om skadegörares spridningsvägar och ekologi

tidigt identifiera de som ändå introduceras, med hjälp av integrerade prognosverktyg och övervakning 

minska de skador de orsakar genom att utveckla nya ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara odlingssystem med miljövänliga bekämpningsmetoder och sjukdomsresistenta grödor. 

Det är vår förhoppning att forskare, politiker, näringsidkare och myndigheter under växtskyddsåret 2020 tillsammans sätter fokus på det livsavgörande behovet av friska växter, avslutar forskarna artikeln.

Undertecknande SLU-forskare är: Dr Björn Andersson, professor Lars Andersson, docent Paul G. Becher, dr Anna Berlin, professor Christer Björkman, professor Riccardo Bommarco, professor Erik Bongcam-Rudloff, docent Michelle Cleary, dr Kerstin Dalman, docent Teun Dekker, dr Annika Djurle, dr Paul Egan, doktorand Pernilla Elander, docent Malin Elfstrand, professor Göran Ericsson, docent Hanna Friberg, dr Carolyn Glynn, professor Daniel Hofius, professor Dan Funck Jensen, docent Mats Jonsell, docent Magnus Karlsson, dr Miriam Karlsson, professor Anders Kvarnheden, professor Erland Liljeroth, dr Mårten Lind, dr Patric Lindqvist-Reis, dr Cajsa Lithell, dr Karl Lundén, dr Ola Lundin, dr Anne Muola, docent Åke Olson, dr Adriana Puentes, dr Carmen Romeralo, docent Jonas Rönnberg, docent Berit Samils, professor Johan Stenberg, professor Jan Stenlid, doktorand Suzana Stjelja, docent Johanna Witzell, professor Peter Witzgall, professor Jonathan Yuen, professor Inger Åhman, dr Anna Åsman.

https://www.unt.se/asikt/debatt/friska-vaxter-kravs-for-klimat-och-mat-5473192.aspx


Kontaktinformation