SLU-nyhet

Anledningar till att små gårdar får slut på vatten - och hur vi kan fixa det

Publicerad: 04 februari 2019

Vad händer om världens småjordbrukare inte har något vatten? Troligtvis kommer vi få en rejäl livsmedelskris på halsen. Den 5:e februari ges en ny bok ut i ämnet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. I boken delar experter, t ex SLU-forskaren professor Jennie Barron, med sig av sin kunskap om hur vattnet ska räcka till alla.

Världens livsmedels- och jordbrukssystem befinner sig i en korsväg. Medan 821 miljoner människor går hungriga, lider 2 miljarder av näringsbrister och 40 procent av befolkningen över 18 år är överviktiga. Världen skulle behöva producera 50 procent mer livsmedel än 2013 för att föda en mer urbaniserad och välbärgad befolkning på 9,73 miljarder år 2050.

Jordbruket använder 70 procent av allt vattenuttag

De naturresurser som ligger till grund för livsmedels- och jordbrukssektorn är redan ansträngda: en tredjedel av jordbruksmarken försämras, jordbruket använder 70 procent av allt vattenuttag, livsmedelsproduktionen svarar för 75 procent av förlusten i agrobiodiversitet och sektorn ger ett stort bidrag till de globala växthusgasutsläppen. Samtidigt försvinner en tredjedel av den producerade maten till förluster eller matsvinn.

Stora utmaningar med möjligheter

Även om de här utmaningarna kan verka skrämmande finns det också många möjligheter. Under de senaste åren har produktivitet och hållbarhet inom jordbruks- och livsmedelssystem fått ökad uppmärksamhet på global nivå. Världsledarna antog 17 hållbara utvecklingsmål i Agenda 2030, varav 16 har starka kopplingar till sektorn. Utmaningarna är också relativt väl förstådda och forskning och utbildning inom jordbruket erbjuder alternativ att ta itu med de flesta utamaningarna.

Brist på insatser för att strömlinjeforma nationella och globala mål

Det som saknas är emellertid politisk samstämmighet och samordnade ansträngningar på nationell nivå, tillsammans med ett tillvägagångssätt som anpassar nationella utvecklingsmål med globala mål. Särskilt nödvändiga är åtgärder som förbättrar arbets- och inkomstmöjligheter på arbetsmarknaden, ökar investeringarna inom mat och jordbruk, maximerar effektiviteten av resursanvändningen, minskar matförlust och avfall, återanvänder avfall samt bevarar och använder naturresurser som ligger till grund för livsmedelssystemet på ett hållbart sätt.

En bok med detaljer om utmaningar och möjligheter

Den nya boken ger mer information om de här utmaningarna och möjligheterna så att vi kan utforma livsmedels- och jordbrukssystem för att möta dagens och framtidens behov. Boken är en produkt av erfarenheter och kunskap från 78 forskare, ledare och experter från många organisationer runt om i världen. Innehåll är tänkt att stimulera läsarnas intresse (t ex studenter, lärare, forskningsledare, beslutsfattare, utvecklingsarbetare etc.) som är inblandade i att utforma dagens och morgondagens produktiva och hållbara livsmedels- och jordbrukssystem.

Professor Jennie Barron från institutionen för mark och miljö är en av författarna till kapitlet "Water scarcity and challenges for smallholder agriculture" om vattenbrist och livsmedelsproduktion i boken.


Kontaktinformation

Jennie Barron
Professor vid Institutionen för mark och miljö
jennie.barron@slu.se, 018-671578