SLU-nyhet

Berit Samils om resistens mot törskatesvampen

Publicerad: 18 februari 2019

Berit Samils berättar om törskatesvamp på tall för tidningen Skog Supply. Hon har studerat resistensreaktioner hos träden för att kunna utveckla molekylära markörer som kan användas i resistensförädling.

Berit Samils har nyligen avslutat ett projekt där hon analyserat data från ett infektionsförsök med törskatesvamp på både resistenta och mottagliga tallplantor.

– Där har jag undersökt vilka gener hos tallplantorna som är mest aktiva strax efter infektionstillfället för att kunna identifiera sådana gener som kan tänkas ligga bakom resistens mot törskatesvampen. Jag hittade flera gensekvenser som har en uppbyggnad som liknar kända resistensgener i andra arter. Nästa steg i eventuellt kommande projekt är att utveckla DNA-markörer för dessa gensekvenser och testa dem på ett större tallmaterial, säger Berit Samils till Skog Supply.

Läs hela artikeln här.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se