SLU-nyhet

CBC:s verksamhetsberättelse 2018

Publicerad: 07 februari 2019

Nu har CBC, Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, publicerat sin årliga populärvetenskaplig sammanfattning av verksamheten.

CBC är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare med levande organismer, bidra till ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser. Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa skador från organismer som skadedjur, skadeväxter och sjukdomsalstrare med hjälp av andra, nyttiga organismer, t.ex. mikroorganismer, insekter och växter som hämmar skadeorganismerna. Metoden används idag till exempel inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling.

I den här rapporten presenterar vi en populärvetenskaplig översikt över CBC:s verksamhet 2018.

Just nu finns ett stort intresse i samhället för nya biologiska bekämpningsmetoder för att motverka skadedjur och sjukdomar. En drivande faktor är genomförandet av IPM (integrerat växtskydd), där metoder och tillvägagångssätt med icke-kemiska bekämpningsmetoder bör ha företräde när det är tillgängligt. Jag anser att CBC bidrag med evidensbaserad kunskap inom nya biologiska bekämpningsorganismer och metoder inte bara bidrar till att fördjupa forskningsområdet, utan också hjälper till att uppfylla samhällsmålen i samband med användningen av bekämpningsmedel. Dessutom bidrar CBC:s många informations- och kommunikationsaktiviteter till en bättre kännedom inom området hos allmänheten och till mer informerade, vetenskapligt baserade myndighetsbeslut, säger Ingvar Sundh som var direktör för CBC år 2018.

Läs hela CBC:s rapport från 2018 här (på engelska).


Kontaktinformation

Ingvar Sundh

Professor på institutionen för molekylära vetenskaper
+46 (0)18-673208
ingvar.sundh@slu.se
CV-sida