SLU-nyhet

Dilemman utgångspunkt för ny urban forsknings- och innovationsagenda

Publicerad: 25 februari 2019

JPI Urban Europe presenterade en ny agenda för urbanforskning - Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA 2.0) - i samband med ett möte I Bryssel 12 februari 2019. “Dilemman” och “robusthet” (det hållbara, sega o ihärdiga) var nyckelord som användes flitigt.

I kommande utlysningar kommer dilemman att prioriteras inom fyra teman: Digital Transitions in Urban Governance; From Urban Resilience to Robustness; Sustainable land-use and Urban Infrastructures; och Inclusive Public Spaces for Urban Livability.

JPI Urban Europe är länkat till Urban Europe Research Alliance (UERA), ett nätverk för forskningsinstitutioner i Europa, där SLU har deltagit sedan starten 2013. Som medlem har SLU möjlighet att både delta i och föreslå aktiviteter.

Läs en längre artikel om SRIA 2.0 genom att klicka på ENGLISH högst upp i navigeringen på denna sida.

Text: Gunilla Lindholm


Kontaktinformation

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se

SLU Alnarp
SLU Urban Futures
Enheten för samverkan och utveckling
Box 190
234 22 Lomma

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se