SLU-nyhet

Strategisk kurs ger ny kunskap

Publicerad: 26 februari 2019

SLU:s nya kurs i strategisk företagsledning har fått en rivstart. Under första kursveckan fick företagare och rådgivare ta del av kunskap och verktyg som krävs för att analysera företagens strategier. Ove Karlsson från Kompetenscentrum företagsledning gick igenom helheten i företagandet och marknadsmässiga utmaningar. Martin Wilkinson från Harper Adams University gav en inblick i de brittiska lantbruksföretagens situation och strategi inför Brexit.

Under en intensiv januarivecka på Krusenbergs herrgård utanför Uppsala borrade deltagarna djupt i begreppet företagsledning. Kursledaren Ove Karlsson är mer än nöjd med starten och ser fram emot fortsättningen.
– Deltagarna är verkligen på hugget, de är frågvisa och vill förstå och utvecklas. Vår målsättning är att få dem att lyfta sig en nivå och nu har de fått en bra grund att stå på.

 Praktik och teori

Kursveckan inleddes med en grundläggande genomgång av företagsledningens utmaningar. Under veckan diskuterades bland annat vinst, lönsamhet och ekonomisk styrka. Veckan innehöll även praktiska moment med direkta kopplingar till lantbrukets olika grenar.

Konkurrenssituationen för kursdeltagarnas olika företag analyserades i syfte att ringa in vilka frågeställningar som företagsledare behöver fokusera på. Detta leder till ett antal strategiska vägval som påverkar företagarens sätt att arbeta på marknaden för att förstärka sin konkurrensposition. Allt i syfte att kunna förbättra vinsten och den ekonomiska styrkan.

Det finns mycket som talar för att företagarna behöver jobba mer med marknaden för att på så vis höja intäkterna.
– Har jag rätt kund och har jag en unik position som gör att jag kan få högre pris? Analysen visar var jag som företagare ska lägga krutet, säger Ove Karlsson.

Brexitstrategi 

Veckan avslutades med en internationell utblick där Martin Wilkinsonsom från Harper Adams University i Storbritannien berättade om de brittiska lantbruksföretagarnas situation inför Brexit. Här krävs omfattande företagsanalyser för att företagarna ska välja rätt strategi inför en osäker framtid och en helt ny situation.
Martin Wilkinson har arbetat många år som företagskonsult med både lantbruks- och livsmedelsföretag och har även haft uppdrag för Storbritanniens regering. Hans specialitet är företagsstrategier och benchmark och han undervisar i tillämpad företagsledning för lantbrukare, rådgivare och studenter.

Skypemöten

Nästa fysiska kursträff är i maj, då deltagarna träffas i Skåne. Eftersom deltagarna är spridda över hela landet så hålls kontakten via Skype. Under våren har de även uppgifter som ska lösas innan nästa träff.

Ove Karlsson har arbetat intensivt med förberedelserna för kursen i strategisk företagsledning och ser nu fram emot de kommande kurstillfällena.
– På utvärderingen efter första träffen fick vi 9,1 av 10 poäng och det är ju fantastiskt roligt.

Fakta:

Kursen Strategisk företagsledning, 7,5 högskolepoäng, är en uppdragsutbildning från SLU som arrangeras av Kompetenscentrum företagsledning, KCF. Kursen sträcker sig över två vinterhalvår och riktar sig till aktiva företagare och rådgivare. Deltagarna får ökade kunskaper och färdigheter inom företagsledning, under kursen behandlas marknad, ekonomi, ledarskap, medarbetarskap, organisation, produktion och produktionsmanagement samt strategisk utveckling och innovation. Kunskaperna omvandlas till konkreta planer för taktiskt och operativt ledarskap. Inspiration till utbildningen har hämtats från USA, Holland och England samt andra branscher i Sverige.


Kontaktinformation