SLU-nyhet

Mat och Stad – ett nytt projekt vid SLU som korsar disciplin- och fakultetsgränser

Publicerad: 27 februari 2019

Akvaponisk odling, multifunktionella takträdgårdar, matsvinn, cirkulär ekonomi, vertikal odling… Frågorna kring framtidens hållbara livsmedelssystem är många och ofta knutna till stadsmiljöer. Under våren 2019 startar SLU Urban Futures och SLU Future Food därför ett nytt gemensamt nätverksprojekt kallat ’Mat och Stad’.

SLU:s fyra framtidsplattformar har i uppdrag att genom tvärvetenskap och samverkan identifiera frågeställningar av hög relevans för både samhälle och forskning. I vissa fall uppstår dessa frågeställningar inom respektive plattforms tematiska fokus, medan det i andra fall är i gränslandet mellan plattformarna som spännande och relevanta frågor, möjligheter och utmaningar uppstår. Ett sådant område är ”mat och stad”.

Projektets övergripande syfte är att skapa ett tvärvetenskapligt och fakultetsöverskridande nätverk inom området ”mat och stad” vid SLU. Nätverket ges i uppdrag att identifiera tvärvetenskapliga kunskapsluckor och forskningsfrågor inom området. Från plattformarnas perspektiv har projektet ytterligare ett syfte: att testa en struktur och ett arbetssätt som vi tror kan främja utvecklingen mång- och tvärvetenskapliga möten och samarbeten.

- Vi tror att ett nätverksbaserat arbetssätt har stora fördelar när det kommer till att öppet och nyfiket utforska ett så stort och mångfacetterat område som ”mat och stad”, säger Josefin Wangel, biträdande programchef för SLU Urban Futures. Samtidigt vet vi att ett nätverk behöver en ’spindel’ för att hållas samman och aktiveras, det är därför vi nu söker en koordinator.

Initiativet till projektet kom från endagskonferensen Mat och Städer i Malmö i september förra året, då plattformarna SLU Urban Futures och SLU Future Food blev inbjudna att tillsammans hålla en föreläsning. Under förberedelsearbetet blev Nina Vogel, koordinator SLU Urban Futures, och Annsofie Wahlström, programchef SLU Future Food, varse om hur många frågor och utmaningar som rymdes inom det område där plattformarna möts.

Fakta:

SLU Future Food är en plattform för forskning och samverkan för att ta fram kunskap, lösningar och innovationer som syftar till att hela livsmedelssystemet ska präglas av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för att övervinna morgondagens utmaningar. Forskningen handlar om såväl växter som djur, från minsta molekyl till de globala systemen.

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se