SLU-nyhet

Nytt projekt ska öka kunskapen om behandling av förorenade fiberbankar längs norrlandskusten

Publicerad: 07 februari 2019
Sediment på havsbotten. Foto.

Ett nytt forskningsprojekt vid institutionen för vatten och miljö har som mål att öka kunskapen om tekniker för att minska risken för att miljögifter sprids från fiberbankar längs den svenska Norrlandskusten.

Vid tillverkning av papper och pappersmassa släpptes tidigare stora mängder cellulosa och träfibermaterial direkt ut i hav och sjöar, tillsammans med kemikalier som användes inom tillverkningsprocessen. Många av kemikalierna finns kvar i vattnet, bundna till fibermaterialet, och det finns risk för att de här miljögifterna sprids vidare och orsakar skada på akvatiska ekosystem.

Projektet GASFIB ska undersöka om fiberbankarna kan täckas över för att förhindra miljögifterna att spridas.

Läs mer om GASFIB: Miljöeffekter av gasbildning i fiberbankssediment – fluxmätningar och röntgenstudier för bättre remedieringsteknik.

Sidansvarig: simon.hallststan@slu.se