SLU-nyhet

Universiteten i nytt samarbete kring livsmedel

Publicerad: 28 mars 2019

Livsmedelsforskare vid Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har inlett ett samarbete under titeln Food Tech Links.

Vid en workshop på LTH i förra veckan, med ett femtiotal forskare från de båda lärosätena,  diskuterades gemensamma forsknings- och undervisningssamarbeten under rubriken Forskning och innovation för en hållbar framtid.

– Dagens komplexa problem inom livsmedel och hållbarhet, inte minst i ett hälso- och klimatperspektiv, kräver forskningssamarbeten, framhöll dekan Håkan Schroeder vid SLU i Alnarp.

– Med de kompetenser och kontakter som finns på LU och SLU kan Food Tech Links bli ledande i landet inom livsmedelsforskningen och bidra till lösningar som kan omsättas inom företagen i framtidens hållbara livsmedelssystem, tillade vicedekan Erik Swietlicki.

Den omvandling som sker i livsmedelssystemet är till största delen konsumentdriven, vilket kräver mång- och tvärvetenskapliga ansatser och medverkan av forskare inom såväl teknik och biologi som ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora. I brytpunkten mellan mat och teknik behövs datadriven teknikutveckling. Autonoma odlingssystem, vertikal och urban odling i cirkulära system, växtförädling för hälsomervärden och minskat matsvinn är några nyckelområden för att skapa nyttigare och mera hållbara livsmedel.

Genom FoodTech Links görs en kraftsamling, med forskningen som bas, att ytterligare förstärka området livsmedel i Skåne. Det ger också en god utgångspunkt för satsningarna i livsmedelsstrategier och forskningsutlysningar både nationell och regional nivå.


Kontaktinformation

Lena Ekelund Axelson
Professor vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi 

Telefon: 0709-144416
E-post: lena.ekelund@slu.se