SLU-nyhet

Förvånande upptäckt om biologisk mångfald ovan och under jord

Publicerad: 15 mars 2019

På 30 procent av världens landområden stämmer inte den biologiska mångfalden över och under jord överens. Där är mångfalden större i marken än ovanför – eller tvärtom. Det konstaterar en internationell forskargrupp med forskare från bland annat SLU i en omfattande studie som nyligen publicerats i Conservation Ecology. På resten av landytan fanns inte dessa skillnader. Där fanns det områden med stor eller liten mångfald oavsett livsmiljö (”hot spots” och ”cold spots”).

Forskarna blev förvånade över att så stora delar av jorden hade motsatt biologisk mångfald i marken och ovanför. Det handlar bland annat om delar av Kanada och Sibirien där mångfalden ovan jord är begränsad men marken är rik på arter. Omvänt kan jorden i tempererade områden innehålla få arter medan det finns ett rikt växt- och djurliv ovan jord.

Forskargruppen har utvärderat data från en stor mängd vetenskapliga studier om arter i och över markytan från många regioner i världen. Målet var att få en bild av den totala globala biologiska mångfalden, även den i marken som historiskt sett ofta har förbisetts av forskare.

Studien visar att det inte är nog att titta på biologisk mångfald över jord när man väljer områden som ska skyddas eller genomför andra åtgärder för att bevara biologisk mångfald. Sibirien till exempel har ett rikt underjordiskt liv och ligger också på den del av jorden som kommer att drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna.

Från SLU har Mohammad Bahram, biträdande universitetslektor i markekologi deltagit och studien som har letts av professor Nico Eisenhauer vid Leipzig University

Vetenskaplig publikation

 “Global mismatches in aboveground and belowground biodiversity.” DOI: https://doi.org/10.1111/cobi.13311

Kartan visar biodiversitet över jord (däggdjur, fåglar, groddjur och växter) och under (ryggradslösa markorganismer, svampar och bakterier). Mörka områden - hög biodiversitet över och under jord Gula områden - hög biodiversitet över jord men inte under. Blå områden – låg biodiversitet över jord men hög biodiversitet under.. Ljusa områden - låg biodiversitet både över och under jord.