SLU-nyhet

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning

Publicerad: 15 mars 2019

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning för perioden 2020–2022. Syftet med utlysningen är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av den ekologiska produktionen i Sverige. Forskningen gäller växtodling, djurhållning samt frukt- och grönsaksodling på friland eller i växthus.

Projekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet. Projekten ska stödja en förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft i primärproduktionen samt ha tydlig relevans för den ekologiska näringen.

Utlysningen sker i två steg. En kortare idéskiss ska lämnas in senast den 6 maj 2019. De projekt som går vidare ska lämna in en fullständig ansökan senast den 23 september.


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44
 

Sidansvarig: ullalena.bostrom@slu.se