SLU-nyhet

”Idisslare har viktig roll i vårt livsmedelssystem”

Publicerad: 18 mars 2019

Kött- och mejeriprodukter från idisslare framstår i livscykelanalyser ofta som mer klimatbelastande än andra livsmedel. Men sådana analyser tar varken hänsyn till livsmedlens näringsvärde eller till alla faktorer som påverkar livsmedelssystemets hållbarhet, skriver 18 forskare vid SLU i en debattartikel i SvD.

”I dag importeras en stor del av den mat vi äter och omkring 60–80 procent av växthusgasutsläppen från svensk matkonsumtion sker i andra länder. När maten produceras någon annanstans har vi varken kontroll över vår livsmedelsförsörjning eller vår livsmedelskonsumtions klimat- och miljökonsekvenser. Om vi skall producera huvuddelen av vår mat i Sverige måste vi ha djur i livsmedelssystemet.

 

Vi efterlyser en nyanserad och faktabaserad diskussion som utgår från perspektivet att vi behöver mat och som beaktar helheten i livsmedels- och ekosystemen samt omfattar vår självförsörjningsgrad”, heter det bl a i artikeln.

https://www.svd.se/idisslare-har-viktig-roll-ivart-livsmedelssystem


Kontaktinformation