SLU-nyhet

SLU medverkar i Hack for Sweden 2019

Publicerad: 03 april 2019
Logo för Hack for Sweden 2018.

Tänk hållbart och kombinera öppna data från SLU och andra myndigheter i smarta lösningar för framtiden. Det är vad Hack for Sweden går ut på, ett hackaton 4-6 april på Stockholmsmässan.

Hack for Sweden vänder sig denna gång till alla medborgare som vill vara med och ta fram smarta lösningar för framtidens samhälle – ett Sverige 4.0. SLU deltar för sjätte gången tillsammans med nära 90 andra myndigheter, organisationer och företag i denna plattform för medborgardriven innovation. Det är tävlingen där 500 medborgare, studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer med flera under 48 timmar kombinerar öppna data från olika myndigheter i nya lösningar för ett mer hållbart samhälle.

 

Årets utmaningar utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling med fokus på sex områden

  • Näringsliv
  • Miljö
  • Hälsa
  • Arbetsmarknad
  • Utbildning & vetenskap
  • Mobilitet

 

Läs mer om SLU:s öppna data om vatten, skog och arter här.

 

Vatten är en livsviktig resurs och SLU har miljödata om vattnets kvalitet i sjöar och vattendrag från nationell och regional miljöövervakning: vattenkemi, växtplankton, bottenfauna och påväxtalger. SLU är nationell datavärd för dessa miljödata, samt även för data från samordnad och annan recipientkontroll och liknande lokal övervakning.

Läs mer om årets prioriterade område från SLU, data om sjöar och vattendrag, här. 


Kontaktinformation

Lars Sonesten, forskare
Institutionen för vatten och miljö, SLU
Lars.Sonesten@slu.se, 018-67 30 07

Göran Adelsköld, miljöanalyssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
Telefon: 018-671556, 070-6261556 
E-post: goran.adelskold@slu.se