SLU-nyhet

Kan burfiske rädda den utrotningshotade kaliforniatumlaren?

Publicerad: 23 april 2019

Den lilla kaliforniatumlaren - vaquitan - är världens mest utrotningshotade val. Uppskattningarna över antalet vaquitatumlare som finns kvar varierar och vissa forskare befarar att det nu bara finns 10 stycken individer kvar*. Det största hotet mot vaquitan är illegalt nätfiske. För att rädda vaquitan och samtidigt stärka det lokala fisket försöker forskare från SLU tillsammans med fiskare i Mexiko att utveckla alternativa selektiva fiskeredskap.

Vaquitan lever bara i Californiavbukten i Mexiko, ett område som är rikt på fisk och vida känt för sin produktivitet. Fisket utgör det största hotet mot den lilla valen som fastar och drunknar i de nät som används. Nätfisket är visserligen förbjudet i området, men det pågår fortfarande ett omfattande illegalt fiske bland annat efter den eftertraktade vekfisken (totoaba). Vekfiskens simblåsa kan säljas för upp till 46 000 dollar per kilo.

- Fiskenäringen är mycket viktig för området, och förbudet mot nätfiske drabbar de lokala fiskarfamiljerna som försörjer sig på fiske. Det finns alltså ett stort behov att hitta alternativa redskap, och det är också en viktig del i arbetet för att skydda vaqutian, säger Sara Königson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua).

Ett alternativ till garnfiske är fiske med burar. Tillsammans med WWF i Mexiko och danska institutet DTU-Aqua har SLU-forskarna tagit fram flera olika typer av burar för att fånga bottenlevande fisk. I samarbete med lokala fiskare testade man både flytande och bottenstående burar, och man genomförde även ett mindre försök där olika typer av beten och ljus användes för att attrahera fisk.

- Vi såg att burarna hade potential att fånga stora mängder fisk, och fiskarna som arbetade i projektet tyckte att burarna var lätta att hantera. Det är fortfarande en bit kvar innan burar fullt ut kan implementeras, både vi forskare och fiskarna ser möjligheter i ett framtida burfiske. Californiabukten är vida känt för sin höga produktivitet och potentialen att utveckla ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart fiske är stor, säger Sara Königson.

Delar av resultaten från provfisket i Mexiko presenterades nyligen i ett examensarbete som handletts av Sara Königson. Examensarbetet är ett samarbete mellan SLU Aqua och DTU Aqua och presenterades på DTU Aqua i Köpenhamn.

Arbetet visade att bottenstående burar betade med lokalt bete med två ingångar var de burar som gav mest fångst. I genomsnitt fiskade burarna runt 1,7 kg per bur och vittjning. Burarna vittjas upp till 4 gånger per dygn.

-Båtarna som fiskarna använder kallas pangas och är öppna båtar 6 till 7 meter långa och det finns inte plats för ett stort antal burar. För att få ekonomi i denna typ av fiske krävs att fler burar används och att man ändrar sina fiskerutiner tex att burarna lämnas ute under natten. Det är inte alltid så lätt i dessa vatten och fiskarna oroade sig över att få redskapen stulna om de lämnades obevakade, säger Sara Königson.

I Sverige finns det fiskare som idag fiskar med liknande mindre öppna båtar och som bedriver ett burfiske med upp till 50 burar, så möjligheten att öka antalet burar per båt för att få ett bärkraftigt fiske bör finnas även i Mexico.

Länk till examensarbetet:
Fishing for alternatives. Bait and pot trials in the upper Gulf of California >>