SLU-nyhet

Partnerskap Alnarp finansierar 15 nya projekt

Publicerad: 09 april 2019

Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 15 nya projekt under 2019. Sammanlagt kommer strax över 2,5 miljoner kronor att fördelas mellan de olika ämnesgrupperna, vilka bland annat berör bättre hållbarhet hos frukt och optimering av bladmögelbehandlingar i matpotatissorter.

Följande projekt har beviljats medel:

Ämnesgrupp Kommunikation

VentureLab@SLU
Sökande: Robin Meijer
Partners: Region Skåne

Ämnesgrupp Animalieproduktion:

Hungriga och arga – att göra hungriga suggor mätta och glada
Sökande: Sarah-Lina Aagaard Schild, Maria Vilain Rørvang
Partners: Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet Skåne

Alnarps nötköttsdag
Sökande: Madeleine Magnusson
Partners: LRF Skåne

Alnarps Mjölkdag 2019
Sökande: Anders Herlin, Jessica Andersson
Partners: LRF Skåne, Skånesemin, Skånemejerier ek för, Skåne Mejerier AB

Ämnesgrupp Biobaserade Industriråvaror:

Utvärdering av den industriella symbiosen i Sotenäs- kombination av tidigare LCA-studie och realtidsmätning av restflöden
Sökande: Thomas Prade, Sammar Khalil
Partners: RISE

Ämnesgrupp Trädgård:

Bättre hållbarhet hos frukt genom effektivare etenabsortion
Sökande: Marie Olsson, Christer Sjöström
Partners:Svenska Aerogel AB, Äppelriket Österlen ek. för

SMS; framtidens växtskydd i en biocirkulär ekonomi
Sökande: Sammar Khalil, Rickard Bergkvist
Partners: Eriksgården i Sjöbo AB, Stiftelsen Lantbruksforskning

Jäst – baserat lockbete för prognos och bekämpning av Drosophila susukii
Sökande: Peter Witzgall, Paul Becher
Partners: Pheronet AB

Ämnesgrupp Växtodling

Hur påverkas sockerbetor av eftersådda sommarmellangrödor som etablerats efter stärkelsevete
Sökande: Sven-Erik Svensson, Åsa Olsson
Partners: Nordic Sugar AB, The Absolut Company, Hushållningssällskapet Skåne

Optimering av bladmögelbehandlingar i matpotatissorter med medelgod resistens
Sökande: Erland Liljeroth, Laura Grenville
Partners: Hushållningssällskapet Skåne

Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden hos rödklöver
Sökande: Åsa Lankinen, Mattias Larsson
Partners: Lantmännen SW Seed

Ämnesgrupp Marknad och Management

Precionsodlingsmästaren – ett projekt för att fånga in och utvärdera teknik och kunskapsläget inom lantbrukets digitalisering på växtodlingssidan
Sökande: Carl-Otto Swartz, Sven-Erik Svensson
Partners: Hushållningssällskapet Skåne, Stiftelsen Lantbruksforskning

Ämnesgrupp Skog

Snogeholms landskapslaboratorium och etablering av skog på åkermark
Sökande: Emma Holmström, Guilia Attochi
Partners: Skogsstyrelsen Region Syd

Test och screeningresistens i europeisk lärk mot lärkkräfta
Sökande: Michelle Cleary, Mateuz Liziniewicz
Partners: Skogforsk 

Plantering av poppel på skogsmark – effekter av markberedning, kalkning och planttyp
Sökande: Magnus Löf, Lars Rytter
Partners: Skogforsk


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04