SLU-nyhet

Praktiska råd om mikrobiologiska faror med lokalproducerat kraftfoder till mjölkkor

Publicerad: 08 april 2019

I takt med att mjölkkobesättningarna blir större har fler gårdar möjlighet att tillverka eget kraftfoder baserat på lokala råvaror, i stället för att köpa färdiga kraftfoderblandningar. En ny rapport från SLU beskriver vad lantbrukare kan göra för att minimera risken för foderförluster orsakade av skadliga mikroorganismer.

Den snabba förändringen i besättningsstorlek under de senaste åren har inneburit flertaliga och stora investeringar i system för konservering och lagring av råvaror till kraftfoder. Många lantbrukare är dock osäkra på vilka metoder som innebär större eller mindre risker. Det råder dessutom brist på rådgivare inom detta specialistområde.

Hur kan man undvika skadliga angrepp av mögel, svampar och bakterier i kraftfodermedel som man odlat själv? Eller i inköpta foderpartier? Ska man torka, syrabehandla eller lagra lufttätt med kyla? Hur påverkas riskerna för mikrobiologiska faror i fodret av konserverings- och lagringssystem? Och hur ska man förebygga, övervaka och eventuellt åtgärda?

– Frågorna är många, och det är stora ekonomiska värden som står på spel, säger rapportens författare, Josefine Elving från Statens veterinärmedicinska anstalt. Och det handlar inte bara om möjliga foderförluster, utan även om arbetsmiljö och om djurens och ytterst om människors hälsa.

– Ökad foderhygienisk kunskap och bättre planering av foderhanteringen i hela kedjan kan ge positiva effekter för såväl fodereffektivitet som miljö, hälsa och lönsamhet i produktionen, säger projektledaren Torsten Eriksson från SLU. Här bidrar vår rapport med aktuell kunskap. Även mindre åtgärder och måttliga investeringar kan ge stor utdelning för ekonomin på lantbruket.

Rapporten Grundläggande foderhygien - med fokus på mikrobiologiska faror i lokalproducerat foder till mjölkkor kan laddas ned kostnadsfritt. Den är praktiskt inriktad och ger handfasta råd om såväl förebyggande åtgärder som för agerande om skada inträffat. Experter från såväl forsknings- som rådgivningsorganisationer har utvärderat de foderhygieniska aspekterna på system för konservering, lagring och beredning av kraftfoder i mjölkkobesättningar.

Mer information

Frågor om hygieniska faror i foder
Josefine Elving, SVA
018-67 40 00, josefine.elving@sva.se

Frågor om projektet
Torsten Eriksson, SLU
 018-67 16 43, torsten.eriksson@slu.se
eller
Anders H. Gustafsson, Växa Sverige
010-47 10 632, anders.h.gustafsson@vxa.se

Rapporten
Grundläggande foderhygien - med fokus på mikrobiologiska faror i lokalproducerat foder till mjölkkor. 2019. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Rapport 300.

Ladda ned rapporten (pdf)

Länk till forskningsprojektet

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Källa ska anges.)


Kontaktinformation