SLU-nyhet

Regeringsuppdrag för öppna data om skogen

Publicerad: 08 april 2019
Flygplan över skogslandskap med röda laserstrålar. Illustration.

Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och distribuera en uppdaterad version av Skogliga grunddata från den nya laserskanning som Lantmäteriet nu genomför av Sveriges skogsmark.

Skogliga grunddata är digitala raster-kartor som beskriver tillståndet i skog och mark. Variablerna virkesvolym, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och trädbiomassa är framtagna genom en sambearbetning av laserdata från rikstäckande laserskanning och provytor från Riksskogstaxeringen vid SLU och beskrivs för rasterutor om 12,5 x 12,5 m.

Regeringen har beviljat medel för en ny rikstäckande laserskanning, kallad Laserdata Skog, som planeras genomföras mellan 2018 och 2025. I tillägg så medfinansieras denna skanning av ett antal skogsföretag. Den nya skanningen kommer att ligga till grund för en uppdatering av Skogliga grunddata.

Insamlade laserdata kan laddas ned fritt från Lantmäteriets hemsida. Uppdaterade Skogliga grunddata kommer att succesivt läggas ut på Skogsstyrelsens hemsida från och med fjärde kvartalet 2019. Såväl data från den nya laserskanningen som Skogliga grunddata kommer att vara öppna och avgiftsfria data.


Kontaktinformation
Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se