SLU-nyhet

SLU-forskare träffade kronprinsessan Victoria i brandområdet

Publicerad: 29 april 2019
Joachim-prinsessan-ingress.jpg

Hur uppkommer skogsbränder och hur har det gått för växterna efter den stora branden i Västmanland? Det berättade SLU-forskarna Joachim Strengbom och Lena Gustafsson för kronprinsessan Victoria med flera under en vandring i det stora reservatet Hälleskogsbrännan.

Vandringen var en av de landskapsvandringar som prinsessan Victoria just nu genomför i landet. Länsstyrelsen hade bjudit in allmänheten att delta och flera hundra personer nappade på erbjudandet. Lena och Joachim hade hand om ett av stoppen under vandringen.

Färska forskningsresultat

För SLU-forskarna passade tidpunkten bra! De hade mycket att berätta eftersom de tillsammans med andra universitet, naturorganisationer och myndigheter nyligen har publicerat en översikt över vad som hänt efter branden. En rad olika arter som fåglar, smågnagare, kärlväxter, mossor, lavar, svampar, fjärilar och skalbaggar tas upp i denna.

Varför brann det?

Sommaren 2014 brann ett nästan 1x 1,5 mil (13 000 hektar) stort område upp. Under den femte och mest intensiva dagen spred sig elden via trädkronorna med en hastighet av 80 meter per minut. 

Joachim Strengbom berättade om varför en brand uppkommer och vad det var som gjorde att Västmanlandsbranden blev den största på 100 år i Sverige.

Vinnare och förlorare bland växterna

Lena Gustafsson visade hur det går till att inventera växter och berättade om den explosionsartade utvecklingen efter branden. Det finns klara förlorare bland växterna, inte minst träd som tall och gran men även lingon och blåbär. Vinnarna är också många. Det handlar om lättspridda arter som gynnas av kal mark, t ex mjölkört. Brandens hetta gjorde också att den sällsynta svedjenävan, vars frö kan vila i marken i många år, grodde på många platser och minst 70 000 exemplar har hittats.

Det blev en solig och varm vandringsdag i brandområdet. Avslutningen hölls de i det nybyggda informationscentrat med ett tre våningar högt utsiktstorn, utescen och rikligt med informationstavlor.

Mer information

Dramatiska förändringar i växt- och djurliv efter storbranden i Västmanland

Naturpodden: Skogsbränder, klimat och livets återkomst

Vetenskapliga artiklar:

Rapid ecological response and intensified knowledge accumulation following a north European mega-fire, Gustafsson Lena et al Scandinavian Journal of Forest Research 34: 234–253.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02827581.2019.1603323

Early post-fire bird community in European boreal forest: Comparing salvage-logged with non-intervention areas, Michał Żmihorski et al https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02827581.2019.1603323

kronprinsessan-bildspel.jpg
Joachim Strengbom och kronprinsessan Victoria. Foto: Lena Gustafsson
brand3.jpg
Redan efter några veckor började ny vegetation att komma upp ur den svarta askan. Foto: Lena Gustafsson
brand4.jpg
Västmanlandsbranden 2014 var den största på minst ett sekel i Sverige. Foto: Lena Gustafsson
brand1.jpg
Markvegetationen återhämtar sig relativt snabbt efter branden. Knappt fyra år efter branden (bilden tagen i juli 2018) har växter som exempelvis mjölkört, örnbräken, piprör och vårtbjörk koloniserat den brända marken. Foto: Joachim Strengbom
brand2.jpg
Brinnande tallskog av samma typ som återfinns i stora delar av brandområdet. Bilden är tagen i samband med en naturvårdsbränning i Skinnskatteberg. Foto: Joachim Strengbom
Relaterade sidor:
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se