SLU-nyhet

Datainsamling med flyg, båt och i hamn kan ge bättre koll på fritidsfisket

Publicerad: 06 maj 2019

Intresset för fritidsfiske är stort i Sverige, men kunskapen om hur fisket ser ut är bristfällig. För att ta reda på hur många personer som fiskar och vad som fångas har olika undersökningsmetoder testats på fisket efter röding, öring och lax i Vättern. Genom att kombinera undersökningar från flygplan, platsbesök i hamnar och på sjön, tillsammans med enkäter, kunde fritidsfiskets omfattning och totala fångster beräknas.

- När det gäller vissa bestånd fångar fritidsfisket idag mer fisk än yrkesfisket men eftersom det inte finns några krav på licenser eller fångstrapportering i fritidsfisket saknar vi ofta kunskap, säger Göran Sundblad, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU och projektledare för studien som genomfördes i Vättern under sommaren och hösten 2017.

Genom att från flygplan, båt och i hamnar räkna båtar och antalet fiskande undersöktes hur många som fiskar. Via intervjuer och enkäter undersöktes fångsterna. När undersökningarna kombinerades kunde det totala antalet rödingar, öring och lax som fångas i olika typen av fisken räknas fram.

Trolling- och utterfiske, där beten släpas efter båten, var vanligast och stod för högst fångster totalt sett, ca 6 000 rödingar i juli. Vertikalfiske, där beten släpps ner under båten, var också populärt. Inte oväntat främst under sommaren, då omfattningen var ungefär 1/3 av trollingfisket, oavsett undersökningsmetod.

De olika undersökningsmetoderna gav liknande resultat och hade i stor utsträckning en liknande statistisk precision, samtidigt som det fanns olika för- och nackdelar.

- Sammantaget ger detta viktiga underlag både för bedömningen av hur fisken i Vättern mår, men också för fortsatta undersökningar av fritidsfiskets omfattning och fångster också i andra områden längs våra kuster och i Sveriges fem största sjöar, säger Göran Sundblad.

Studien leddes av forskare från institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län, och utfördes med hjälp av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Frivilliga Flygkåren och hamnvärdar runt Vättern.

- Vättern erbjuder i dag ett bra och uppskattat fiske. Det vill vi värna. Att förvalta fisken som naturresurs är vårt gemensamma ansvar. För att du som gillar fritidsfiske ska uppleva ett bättre fiske i framtiden behöver vi kontinuerligt veta hur fisket ser ut i dag, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen.

Länk till rapport:

Fritidsfiskets omfattning i Vättern 2017 – Fångster av röding, lax och öring, Aqua reports 2019:7

Kontakt:

Göran Sundblad, forskare Institutionen för akvatiska resurser,  goran.sundblad@slu.se , 010-478 42 92

Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent, Länsstyrelsen i Jönköping, 010-223 64 84


Kontaktinformation

Göran Sundblad, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
goran.sundblad@slu.se, 010-478 42 92