SLU-nyhet

Nanoteknologi för att rena förorenat grundvatten undersöks i nytt projekt

Publicerad: 10 maj 2019
grundvatten.png

Dan Berggren Kleja på institutionen för mark och miljö har fått 3,5 miljoner kronor i anslag från Tuffo, SGI:s forsknings och utvecklingsprogram, för att undersöka hur nanojärn kan användas för att behandla arsenikförorenat grundvatten.

Projektet heter "Utveckling och test av nanojärn för in situ-behandling av arsenikförorenat anaerobt grundvatten".

Spridning av arsenik i grundvatten ska hindras

I projektet ska undersökas hur små partiklar (nanopartiklar) av metalliskt järn kan användas för att fastlägga och förhindra spridningen av arsenik i syrefria grundvattenmagasin. Tekniken är innovativ och kan sannolikt vara tillämpbar på ett flertal andra typer av föroreningar, varför projektet bedöms kunna bidra med viktig kunskapsuppbyggnad i Sverige när det gäller tillämpning av nanoteknologi som åtgärdsmetod för förorenat grundvatten.

Ett projekt med två universitet och flera företag

Projektets totala budget ligger på ca 7 miljoner och omfattar även medfinansiering från flera företag (Telia, NIRAS, Sweco), samt från de deltagande universiteten (SLU och SU).


Kontaktinformation

Dan Berggren Kleja, professor
Institutionen för mark och miljö; Markkemi, SLU
dan.berggren@slu.se, 018-672469, 0709-730 178

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se