SLU-nyhet

Kungliga stipendier till Vatten och miljö

Publicerad: 02 maj 2019
vatten_300x300_SLU_140803_1226_jsg.jpg

Karin Eklöf och Foon Yin Lai har tilldelats varsitt stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.

Stiftelsen tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag på initiativ av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv). Ändamålet är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Foon Yin Lai är postdoktor vid institutionen för vatten och miljö och tilldelas 100 000 kronor för projektet ”Risker vid kretslopp av näringsämnen” som fokuserar på spridning av miljögifter och antibiotikaresistenta gener i miljön. Stipendiet ska användas till en konferensresa samt till samarbete med Helsingfors universitet.

Karin Eklöf är forskare vid institutionen för vatten och miljö och tilldelas 85 000 kronor för projektet ”Skogsbrukets påverkan på kvicksilver i bäckvatten”. Målet med studien är att kartlägga vilka faktorer som förklarar skillnader mellan kvicksilverexport från olika områden med skogsbruk, samt att identifiera möjliga åtgärder för att minska kvicksilverhalter i bäckar i skogar med skogsbruk. Stipendiet kommer användas för fältstudier i skogsbruksområden i USA och Kanada, samt för en forskningsresa till Penn State University i USA.

Stipendierna delas ut av Hans Majestät Konungen vid en mottagning på Kungliga Slottet den 8 maj.

Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se