SLU-nyhet

Ny artikel om lökätning i kyrkan och kyrkokvastens örter

Publicerad: 31 maj 2019

Ännu vid 1800-talets mitt var det i övre Dalarna vanligt att äta lök i kyrkorna under gudstjänsten, något som åtskilliga besökande resenärer observerade. De uppfattade det ibland som ett barbariskt bruk, medan i synnerhet dalkullorna själva förnöjsamt tuggade löken under pågående högmässa. Men vilken slags lök rörde det sig om? Vad låg bakom bruket att äta lök?

Ingvar Svanberg, etnobiolog vid Uppsala universitet och Erik De Vahl, trädgårdsmästare i Nationella genbanken med ansvar för köksväxter, skriver i senaste numret av Svensk botanisk tidskrift om det historiska bruket att äta lök i kyrkan. Författarna skildrar sedvänjan och försöker identifiera den lök det handlade om. Artikeln berör även de örter som förr ofta återfanns i kyrkobuketten om söndagarna.

Artikeln finns att läsa i volym 113, häfte 2, 2019 av Svensk Botanisk Tidskrift: Erik de Vahl & Ingvar Svanberg: "En outhärdlig löklukt" – Vilken slags lök tuggade allmogen i Dalarna under gudstjänsterna?


Kontaktinformation

Erik De Vahl, trädgårdsmästare samt genbankskurator för fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79

Sidansvarig: linnea.oskarsson.@slu.se