SLU-nyhet

Nya verktyg för viltövervakning

Publicerad: 08 maj 2019
Lodjur. Foto.

I forskningsprojektet Scandcam, som drivs av forskare från SLU och Norsk institutt for naturforskning, vill forskarna ta fram kunskap om hur viltkameror kan användas som inventeringsverktyg. Dels för att kunna se förändringar av antal djur men också sammansättningen av arter i olika områden.

Projektet undersöker hur viltkameror kan användas för att skatta täthet av viltarter i olika områden. Forskarna jämför resultaten från viltkamerorna i områden med olika tätheter av lodjur. I andra områden så jämförs  resultaten från viltkamerorna för flera arter med traditionella inventeringsmetoder som till exempel spillningsinventering, för att se hur dessa metoder stämmer överens.

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel har forskarna undersökt bästa möjliga tillvägagångssätt för användning av viltkameror för att kunna underlätta framtida jämförelser av data och forskningsresultat.


Se Naturvårdsverkets film om projektet: