SLU-nyhet

One Health projekt presenterat på Utrikesdepartementet av forskare från Centrum för biologisk mångfald och Sri Lanka

Publicerad: 31 maj 2019

Den 28 maj var docent Åsa Fahlman och veterinär Udeshika Sewwandi inbjudna till Utrikesdepartementet på Regeringskansliet i Stockholm för att presentera internationell utvecklingsforskning om zoonotiska infektionssjukdomar av vikt för både vilt- och humanhälsa.

Vilda asiatiska elefanter hotas av tjuvjakt, minskade levnadsområden och konflikter med människor. Fotograf: Udeshika Sewwandi.

 

 

 

Vilda asiatiska elefanter hotas av tjuvjakt, minskade levnadsområden och konflikter med människor. Foto: Udeshika Sewwandi.

Seminariet hade tyngdpunkt på de hållbara utvecklingsmålen i forskningsprojekt med medel från Vetenskapsrådets nätverksbidrag och projektmedel för utvecklingsforskning.

Åsa Fahlman är docent i viltmedicin och projektledare för ett One Health projekt, baserat från Centrum för biologisk mångfald (CBM) på SLU, med forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Udeshika Sewwandi är veterinär från University of Kelaniya på Sri Lanka och samarbetspartner i projektet, som handlar om förbättrad övervakning av zoonoser hos asiatiska vilda djur och människor. Forskningen inkluderar studier för övervakning och diagnostik av smittämnen såsom tuberkulos, hantavirus, Campylobakter och Salmonella.

Tuberkulos (Mycobacterium tuberkulosis) är en bakterie som kan smitta från människor till djur, och vice versa, och som har dokumenterats hos elefanter i djurparker i flera länder runt om i världen. Den är även ett hot mot vilda elefantpopulationer, då spridning kan ske från människor eller tama elefanter till vilda individer. Forskningsprojektet om tuberkulos och andra infektionssjukdomar utförs i samarbete mellan forskare vid
SLU, Kolmårdens djurpark, Karolinska Institutet, Totalförsvarets
Forskningsinstitut (FOI) och forskare och veterinärer vid University of
Kelaniya och Department of Wildlife Conservation på Sri Lanka.

Under Udeshikas  två veckor långa besök i Sverige ingick möten med samarbetspartners på SLU och i Kolmården, samt ett besök på SVA:s laboratorium för tuberkulos-diagnostik.

Bilden nedan: På Utrikesdepartementet för Vetenskapsrådets seminarium (från vänster till höger): Karin Schmekel från Utbildningsdepartementet, Anders Troedsson från UD, Erik Ahlgren, Mattias Ågren och Dan Wilhelmsson från VR, Åsa Fahlman från CBM, SLU, och Udeshika Sewwandi från University of Kelaniya, Sri Lanka.

På Utrikesdepartementet för Vetenskapsrådets


Kontaktinformation

Åsa Fahlman, leg. veterinär, docent i viltmedicin, 
Forskare vid SLU Centrum för biologisk mångfald, institutionen för stad och land. 
asa.fahlman@slu.se, 0706-10 63 88