SLU-nyhet

Optiska sensorer för bättre miljöövervakning

Publicerad: 15 maj 2019
Kvinna på laboratorium som håller i en sond. Foto.

Kalibrering av de optiska sensorerna i laboratoriet – en viktig del av kvalitetsarbetet.

Institutionen för vatten och miljö använder sig av olika sensorer inom miljö­­över­vakning och forskning. I ett antal olika projekt samlas mät­värden in med sensorer i vatten­drag, sjöar och i vatten­verk. Sensorerna kan registrera ett stort antal parametrar såsom tempe­ra­tur, lednings­förmåga, partikel­halt (turbiditet), pH, syrgas, halt humus­ämnen och kloro­fyll med hög tids­upplösning (5 s – 30 min). Sensorerna rengör sig själva regel­bundet och kan auto­ma­tiskt registrera och spara värden eller sända dem till en server över telefonnätet. 

Två gånger per år tas sensorerna in till laboratoriet där de rengörs ordentligt och kalibreras. I början av maj var det åter dags för rengöring och kalibrering. Sedan sätts sensorerna tillbaka på olika platser i Sverige, antingen i ett dricksvattenverk, någon sjö eller i ett vattendrag som ett viktigt stöd till SLU:s miljöövervakning och den vattenrelaterade forskningen.