SLU-nyhet

”Sverige kan leda en revolution i jordbruket”

Publicerad: 07 maj 2019

Sverige kan bli ledande i en radikal omställning av framtidens matproduktion. Genom forskning och utveckling av perenna livsmedelsgrödor kan vi aktivt främja en perenn revolution i jordbruket. Perenna grödor återkommer år efter år utan att behöva sås på nytt.

Det skriver en rad forskare, däribland Erik Steen Jensen, Linda-Maria Mårtensson och Anna Westerbergh från SLU i en debattartikel i SvD.

”Forskning tyder på att inom 10-20 år går det att få fram perenna sorter som kan mäta sig med dagens högavkastande ettåriga grödor. Det finns en lång rad viktiga fördelar med perenna grödor. Därför inleder vi – tre forskargrupper i Sverige och The Land Institute i USA – ett samarbete i tillämpad forskning och utveckling tillsammans med jordbruk och livsmedelsindustri.”

”Perenna spannmål, baljväxter och oljeväxter är ett paradigmskifte som kan revolutionera jordbruket. Målinriktad forskning och utveckling, i nära samarbete med livsmedelssektorn, kan sannolikt förverkliga detta inom 10–20 år, det är en kort tid jämfört med de 10 000 år under vilka vi förädlat vete”, heter det bl a i artikeln.

https://www.svd.se/sverige-kan-leda-en-revolution-i-jordbruket