SLU-nyhet

Pressinbjudan: ”Det digitala djuret” - köttseminarium 8 maj

Publicerad: 06 maj 2019

Hur skapar vi en effektiv och konsumentdriven köttproduktion? Det kommer att diskuteras under del två av seminarieserien ”Det digitala djuret”, i Uddevalla den 8 maj.

Seminarieserien "Det digitala djuret" genomförs under vår och höst i tre delar på olika platser i Västra Götaland. Det andra seminariet har fokus på köttkvalitet, med föredrag av forskare från Aarhus Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Digitala lösningar kopplade till köttkvalitet visas också.

– Kött är en viktig del i en balanserad kost. Köttkvalitet kan ses ur flera olika perspektiv och vi som forskare fokuserar på det som är mätbart. Det är viktigt med tvärvetenskaplig forskningssamverkan mellan husdjursvetenskap och kött-teknologi, framhåller Anders H Karlsson, professor i köttvetenskap vid SLU.

– För att kunna bidra till ökad konkurrenskraft inom nöt- och lammköttsproduktion vill vi vara med och föra dialog mellan de som utvecklar ny teknik, lantbruksforskning och företagen inom de gröna näringarna. Det digitala djuret del II ingår som en del i slutrapporteringen av ett treårigt EU-projekt som arbetat just med hur vi med ny teknik och nya metoder kan nå en högre och jämnare köttkvalitet med fokus på ätkvalitet, säger Ulrika Åkesson, projektledare på Agroväst.

Maja-Lena Främling, rådgivare på Gård och Djurhälsan, deltog i det första seminariet:

– Det var en otroligt inspirerande dag i Skövde den 27 mars, med många nya insikter och intressanta möten. Jag kommer absolut ta chansen att delta även den 8 maj och hoppas möta många av mina rådgivarkollegor där.

Seminariet om Det digitala djuret görs som ett samarrangemang mellan flera olika projekt som fokuserar på digitalisering inom animalieproduktionen. Innehållet i detta seminarium bygger på digital teknik och metoder för att mäta köttkvalitet.

Tid och plats

Seminarium två arrangeras den 8 maj, 09:30–17:00 på Riverside hotel & konferens, Uddevalla.

Program och anmälan via Gröna möten

https://gronamoten.agrovast.se/kalender/det-digitala-djuret-ii/

Läs också sammanfattningen från det första seminariet om Det digitala djuret: https://gronamoten.agrovast.se/smakstart-for-seminarieserien-det-digitala-djuret/

Välkommen till seminariedagarna!

Presskontakter

Ulrika Åkesson
Gröna Möten
070-310 53 60, ulrika.akesson@agrovast.se

Mats Wiktorsson
SLU Holding, Skara
072-209 66 03, mats.wiktorsson@slu.se

Fakta:

Det digitala djuret är ett samverkansprojekt vid SLU:s campus i Skara. Utöver SLU och SLU Holding deltar Agroväst, Gröna Möten, Smartagri och Kompetenscentrum för rådgivning. Det handlar om teknikutveckling och omatt föra ut kunskap från flera forsknings- och innovationsprojekt inom djurhållning, köttkvalitet, hälsa och djurvälfärd. Seminarieserien planeras till 27:e mars, 8:e maj och 25:e september.

Det digitala djuret är en del av slutkonferensen för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrakprojektet "Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött".