SLU-nyhet

Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

Publicerad: 09 maj 2019

Odling i tunnlar kan ge flera viktiga fördelar för en odlare. En odlingstunnel är en relativt billig investering som ger höjd odlingssäkerhet och ökad produktionsvolym. Detta ger i sin tur ett större bidrag till den lokala och svenska grönsaksmarknaden samt säkrare inkomster för odlaren. Ett problem som finns är att många odlare känner sig osäkra på vad som går att odla i en tunnel och hur man ska göra för att lyckas.

Författarna till faktabladet Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt vill bidra med information om tunnelodlingens för- och nackdelar. De ger också konkreta odlingsförslag på grönsakskulturer som går bra att odla och som ger en hög skörd av bra kvalitét under en förlängd odlingssäsong. Faktabladet är uppdelat i två delar, en litteraturstudie och en intervjuundersökning.

Intervjuerna har gjorts genom besök och telefonsamtal med 14 stycken odlare. Odlarna är aktiva i olika delar av Sverige och har valts ut med hjälp av Hushållningssällskapets kontakter, andra odlingsrådgivare och nätverk inom branschen. De visar på att de viktigaste fördelarna med tunnelodling är att odlingsperioden förlängs och att alla arbetsmoment kan göras utan påverkan av regn, blåst eller frost. De intervjuade odlarna uppger dessutom att de får en bättre kvalitet på skörden.

Fakta:

Läs mer i faktablad nr 2018:22 från LTV- fakulteten i Alnarp, Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt, Författare är Stina Månsson och Marie Hanson, Hushållningssällskapet Väst samt David Hansson, SLU Alnarp.

Faktabladet är finansierat av Tillväxt Trädgård.

Mer om nätverket Tillväxt Trädgård.

Till Tillväxt Trädgårds projektbank.

Hushållningssällskapet Väst har tagit fram Grönskasodling i tunnel - en handbok för ökad tillväxt tillsammans odlare och forskare från SLU.


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se