SLU-nyhet

Så ska vi använda skogen – vad säger Per Lyrvall, Stora Enso?

Publicerad: 07 maj 2019
Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso visar upp en kub av korslimmat trä.

En viktig och klimatsmart nisch i bioekonomin är att bygga trähus. Stora Enso satsar stort på självbärande byggelement av korslaminerat trä, KLT.

Det låter kanske konstigt, men för byggsektorn är trä i princip ett nytt material, säger Sverigechefen Per Lyrvall. Men det här är en stor succé och även Martinssons, Setra och Södra jobbar med KLT. På exportmarknaden är suget redan större än i Sverige.
– Men du undrar om skogen räcker. Ja, frågan är vettig att diskutera. Ur ett marknadsliberalt perspektiv så räcker den alltid och vi ser en förflyttning mot de mest värdeskapande produkterna. Där ligger solida trävaror bra till. Timret står för 70 % av skogsägarens netto.

Stora Enso återtar just nu stora delar av Bergvik Skog, vars skogsareal styckas upp mellan ägarna. Plattformen med direktägd skog bidrar till att stabilisera situationen.
– Dessutom finns vi i Norge, där massaindustrin lagt ned mycket kapacitet. I samarbete med norska sågverk säkrar vi idag en stor del av skogsråvaran. Ändå följer företaget tillväxtfrågorna noga.
– Vi tror på den svenska modellen och på brukande i kombination med bevarandet av biologisk mångfald. Men med det sagt tror vi att det är fullt möjligt att få ut mera av skogen. Det finns ointecknade volymer av grenar och toppar, ett varmare klimat ger oss bättre tillväxt och vi jobbar på med kvalitet i skogsskötseln. När det gäller mera kraftfulla åtgärder för ökad skogstillväxt så måste de vara accepterade i samhället innan vi kan genomföra dem.
– Att använda råvaran effektivare är också viktigt. Med högupplösta skanningsdata om skogen kan vi optimera skötseln och öka tillväxten. Dessutom kopplar vi ihop skogsmaskinernas data om trädens egenskaper med virkesdata från skannade stockar i våra sågverk. Det ger en mer råvarueffektiv industriprocess, där vi undviker spill och inoptimalförluster.

Fakta:

Den här texten är hämtad från Future Forests tidning Skog & framtid som publicerades i juni 2018.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se