SLU-nyhet

Äggundersökning inger hopp om lokal torsklek i Bohuslän

Publicerad: 25 juni 2019
Man lyfter finmaskig håv ur vattnet

Troligen förekommer det fortfarande att torsk och plattfiskar leker i Bohusläns skärgårds- och fjordområde. Det visar resultaten från 2017 års fiskäggsundersökningar, som presenteras i en nypublicerad rapport från institutionen för akvatiska resurser.

Lokalt lekande bestånd av torsk och andra bottenfiskar har under större delen av 1900-talet, och sannolikt långt tidigare, varit allmänt förekommande i Skagerraks och Kattegatts kustområden. Sedan 1970-talet har torskbestånden och andra bestånd av bottenfiskar längs den svenska västkusten minskat kraftigt. En majoritet av de lokala bestånd som förr lekte i Bohusläns skärgårds- och fjordområden är idag antagligen helt utslagna eller kraftigt decimerade.

Men än finns det hopp.

Resultaten från 2017 års fiskäggundersökning indikerar - genom fynd av  tidiga stadier av ägg - att lek av torsk, lerskädda, sandskädda, rödspätta och skrubbskädda fortfarande kan förekomma i Bohusläns skärgårds- och fjordområde.

Äggundersökningen syftar till att bygga upp vår kunskap om vilka lokala bestånd som fortfarande förekommer längs svenska västkusten och har pågått årligen sedan 2013. Insamling av fiskägg med förekomst av tidiga äggstadier som indikation på lokal lek, i kombination med genetiska artbestämningar, har i övervakningen redan visat sig vara en effektiv metod för att undersöka förekomsten av lokala torskbestånd utan att provtagningen ytterligare decimerar bestånden.


Kontaktinformation

Filip Svensson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
filip.svensson@slu.se, 010-478 40 81