SLU-nyhet

Biologisk mångfald viktig för bördig jord

Publicerad: 03 juni 2019
daggmask1.png

Jordbruksverket har publicerat en broschyr om den biologiska mångfalden i marken och om åtgärder för att bevara och stärka det biologiska livet i marken. Broschyren är faktagranskad av Maria Viketoft på CBC.

Markens biologiska mångfald har en avgörande betydelse för åkermarkens bördighet och det finns sätt att bibehålla och förbättra bördigheten. I åkermarken finns en mängd markorganismer som bryter ner organiskt material och bygger upp markstrukturen.

– Både minskad markpackning och färre bearbetningstillfällen har långsiktigt positiv effekt på livet i marken, liksom att eftersträva en eller ett par direktsådda grödor i växtföljden. Stallgödsel tillför organiskt material till markorganismerna. Kalkning är ofta positivt eftersom många markprocesser fungerar bättre vid ett neutralt pH. Strukturkalkning ger en värmeeffekt som däremot kan vara negativ för markorganismerna. Det är några av punkterna i broschyren, säger Maria Viketoft.

Ladda ned broschyren här: Gynna mångfalden i marken


Kontaktinformation

Maria Viketoft

Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för markekologi
maria.viketoft@slu.se
Telefon: 018 -67 1505
CV-sida

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se