SLU-nyhet

SLU koordinerar forskning för hållbar mjölkproduktion och -konsumtion

Publicerad: 05 juni 2019

Mjölkproduktion är en central del av de gröna näringarna i Sverige. Förutom att mjölkproduktionen ger näringsrika livsmedel i form av mjölk och kött, och en högvärdig råvara från en stor andel tämligen enkelt fodermedel (gräs) har mjölknäringen sedan länge arbetat, med hjälp av forskning för att minska klimatpåverkan genom avel, foder och produktionseffektivitet.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU har blivit utsett att koordinera fem forskningsprojekt kring hållbar mjölkproduktion och hållbar konsumtion. Projekten genomförs på tre olika forskningsinstitutioner: SLU, RISE samt Chalmers och kommer att pågå mellan 2019 och 2022. Totalt har projekten beviljats 16 miljoner kronor och medlen kommer från Arla och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). Titeln på programmet är Sustainable Diets from Sustainable Production Systems.

– Eftersom SLU är ett universitet som skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld är SLUs roll som koordinator för dessa projekt helt rätt. Precis som initiativet och satsningen av Arla och SLF ligger helt rätt i tiden, säger Erik Fahlbeck, prorektor och vice rektor för samverkan vid SLU.

Projekten omfattar hela kedjan från produktion till konsumtion vilket är en god förutsättning för att uppnå en mer hållbar mjölkproduktion och -konsumtion.

– Till skillnad från många andra länder har svensk mjölk en lägre miljöpåverkan men det finns ändå en förbättringspotential och kunskapsluckor att fylla. Förhoppningsvis leder projekten till en ökad förståelse av svensk mjölkproduktions miljö- och klimatpåverkan, såväl den positiva som den negativa, säger Ola Thomsson, koordinator för programmet.


Kontaktinformation

Ola Thomsson, Agr. Dr.
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Forskningssekreterare  på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap,
ola.thomsson@slu.se, 018-672340, 072-3294970