SLU-nyhet

Ny skrift om kor och klimat

Publicerad: 13 juni 2019

Kan klimatpåverkan som orsakas av utsläpp av växthusgaser från produktionssystem med idisslande djur, till exempel kor, får och getter, kompenseras av kolinlagring i betesmarker och på åkermark där djurens foder odlas? I en ny skrift redovisas kortfattat kunskapsläget vad gäller den frågan.

Kolinlagring är en högst relevant angelägenhet för ekologisk mjölk- och nötköttsproduktion i vilken foderstaterna innehåller mycket grovfoder och bete. Därför valde EPOK att engagera sig i en internationell forskargrupp under ledning av Food Climate Research Network (FCRN), Oxford University, som under 2016–2017 arbetade med att försöka bringa klarhet i den många gånger polariserade debatten kring betande djur och dess klimatpåverkan. Det arbetet resulterade i en rapport, en kortfilm samt omfattande medierapportering.

Elin Röös, vid Institutionen för energi och teknik vid SLU och även anknuten till EPOK, är författare till en kortfattad sammanfattning av ovanstående arbete. Skriften är även kompletterad med delar som behandlar svenska förhållanden specifikt.