SLU-nyhet

SLU ett av landets mest effektiva lärosäten

Publicerad: 20 juni 2019

SLU tillhör landets mest effektiva lärosäten, enligt Riksrevisionen, som granskat de svenska universitetens och högskolornas produktivitet.

– Det är ju en glad nyhet såhär inför sommarledigheterna, säger SLU:s prorektor Karin Holmgren. Det är viktigt att vi kan visa våra uppdragsgivare – skattebetalare och andra finansiärer – att vi bedriver våra verksamheter på ett bra sätt. Och där vill jag särskilt tacka alla kunniga och engagerade medarbetare som alla bidrar till detta.

Svenska lärosäten hävdar sig väl i en nordisk jämförelse, visar Riksrevisionens granskning.

Staten satsar årligen över 56 miljarder kronor på svenska universitet och högskolor. Riksrevisionen har, som en del av ett nordiskt samarbete, granskat hur effektiva de svenska lärosätena är jämfört med universitet och högskolor i Danmark, Finland och Norge.

Granskningen visar att de danska lärosätena har den högsta genomsnittliga effektiviteten, och skulle kunna förbättra sin effektivitet med sex procent. De granskade lärosätena i Sverige skulle kunna förbättra sin effektivitet med sju procent, de norska med tio procent och de finska med 18 procent.

Förbättringspotentialen är dock ojämnt fördelad. Till de mest effektiva lärosätena hör SLU, Uppsala universitet, Karolinska institutet, KTH och Chalmers.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation