SLU-nyhet

Studie från unik ”tidsmaskin”: liten fisk växer snabbare i varmare vatten

Publicerad: 17 juni 2019
Biotestsjön vid Forsmark. Ett invallat havsområde

De pågående klimatförändringarna gör att våra hav blir allt varmare. Det påverkar fiskens tillväxt. En nyligen publicerad studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att uppvärmningen gör att liten – men inte stor – fisk växer allt snabbare över tid. Studien bygger på provfiskedata från den så kallade biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftverk, där utsläpp av kylvatten gör havsmiljön flera grader varmare än i intilliggande områden.

Biotestsjön är ett invallat havsområde som varit uppvärmt av kylvatten från Forsmarks kärnkraftverk sedan 1980. I biotestsjön är vattnet alltid mellan några och upp till tio grader varmare än i det omgivande havet.

Provfiske har bedrivits i det uppvärmda området, samt i ett intilliggande havsområde med normal temperatur, sedan 1970-talet. En del av fisken har sparats för analyser av ålder och tillväxt, och det materialet har nu sammanställts och analyserats av en grupp forskare på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Studien visar hur fiskars kroppstillväxt kan komma att förändras i ett varmare klimat.

- Biotestsjön fungerar lite som en tidsmaskin där vi har kunnat studera tillväxt i en unik uppvärmd men i övrigt naturlig miljö över många generationer. Det gör att vi bättre kan förstå och förutsäga hur en fortsatt uppvärmning av våra vatten kan påverka fiskars kroppstillväxt, säger Magnus Huss, forskare och huvudförfattare till studien som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology.

Forskarna fann att liten abborre växte snabbare i det uppvärmda havsområdet, men också att denna respons på uppvärmning skedde gradvis över många generationer. Även äldre abborrar var större efter en längre tids uppvärmning jämfört med abborrar i det normalvarma referensområdet, men detta berodde på att de växt snabbt tidigt i livet. Tillväxten hos större och äldre abborrar påverkades inte av vattentemperaturen.

-En konsekvens av att uppvärmning gynnar liten fisk, särskilt i kombination med att dödlighet hos stor fisk ofta är högre i varma vatten, är att vi i många fall kan förvänta oss ett skifte mot fler små individer i framtiden. Det kan påverka såväl interaktioner med andra organismer som produktion av fisk och fiskets fångster, säger Magnus Huss.

Länk till artikeln: Experimental evidence of gradual size‐dependent shifts in body size and growth of fish in response to warming


Kontaktinformation

Magnus Huss, universitetslektor, studierektor - forskarutbildning
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
magnus.huss@slu.se, 010-478 41 27