SLU-nyhet

Sveriges Vattenmiljö – trender över tiden

Publicerad: 05 juni 2019

För första gången finns nu en samlad presentation av miljösituationen i landets sjöar, vattendrag och hav. På webbplatsen sverigesvattenmiljö.se kan du jämföra miljötillståndet i olika vatten och direkt se på kartan vilka trender som går upp eller ner.

Statistiker vid institutionen för energi och teknik har varit ansvariga för databearbetning och trendanalyser för projektets sötvattendelar i samarbete med forskare vid institutionen för vatten och miljö och institutionen för akvatiska resurser.

Underlaget är resultaten från miljöövervakningen och aktuell vetenskap. Att följa tillståndet i olika vattenmiljöer samtidigt tillåter en mer fullständig bedömning och leder till nya intressanta vetenskapliga frågeställningar, både inom miljöanalys och inom statistik.

Denna första version av Sveriges vattenmiljö är resultatet av ett samverkansprojekt, där både universitet och myndigheter ingår. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturvårdsverket står för finansiering av miljöövervakningen. På uppdrag av HaV arbetar Havsmiljöinstitutet med metodutveckling, miljöanalys av salta vatten och redaktionellt arbete. Sveriges lantbruksuniversitet ansvarar för att samordna miljöanalys av sötvatten.