SLU-nyhet

”Radiosändande” fisk visar hur fångad lax klarar en återutsättning

Publicerad: 04 juli 2019
Man i båt vittjar en pushup-fälla (pontonfälla)

Vid institutionen för akvatiska resurser på SLU pågår just nu ett projekt som studerar hur lax som fångas i yrkesfisket med så kallade pushup-fällor klarar en återutsättning efter fångst.

I projektet märks lax med radiosändare och frisläpps sedan varefter de följs under ca ett år. Studien genomförs på två platser: utanför och i Torneälven respektive Dalälven.

I Dalälven frisläpps märkta laxar i en invallad försöksdel av älven, och forskarna kan där studera hur laxarna klarar sig minut för minut. På så sätt kan man få information om eventuell dödlighet på både kort och lång sikt för varje individ.

Utanför Torneälven frisläpps märkt lax direkt i havet efter fångst, och det är först när de sedan simmat upp i Torneälven som de kan följas.

Studien omfattar två olika metoder att vittja pushup-fällan, en traditionell metod och en med så kallad vittjanpåse. Den senare metoden innebär att laxen hanteras särskilt skonsamt, då den inte ligger i luften och sprattlar innan frisläppandet. I Dalälven används även en särskild kontrollgrupp av lax som vandrat upp i älven själva och fångats i avelsfisket och alltså inte hanterats i yrkesfisket.

Projektet löper på bra och många laxar simmar nu omkring med sina radiosändare. Efter sommaren kommer forskarna att göra en första analys av resultatet. En mer omfattande rapport kommer att färdigställas först i början av nästa år.

Projektet Överlevnad på kort och lång sikt hos frisläppt (utkastad) lax (Salmo salar) i fiske med PushUp-fälla finansieras av HaV och Stiftelsen för Östersjölaxen. 


Kontaktinformation

Johan Östergren, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.ostergren@slu.se, 010-478 42 62, 070-346 14 29                    

Christer Blomqvist, miljöanalysspecialist, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU, christer.blomqvist@slu.se. 010-478 42 78