SLU-nyhet

SLU fortsatt populärt val bland blivande studenter

Publicerad: 12 juli 2019

Fler ansökningar från nya studenter till grundutbildningarna. Mest populära är utbildningar inom djur-, landskap och trädgård.

Antagningsbeskeden för höstens utbildningar har nu skickats ut till de blivande studenterna. Totalt antogs 5 191 blivande studenter till SLU:s program och kurser hösten 2019. Nu måste den som vill ha sin plats skynda sig att tacka ja. Sista svarsdag är den 26 juli.

Fler studenter på grundutbildningarna
1 195 nya studenter har antagits till någon av SLU:s grundutbildningar. Det är den högsta siffran under de senaste åtta åren och en ökning med två procent jämfört med i fjol.

SLU har några av Sveriges mest populära utbildningar. I toppen ligger som vanligt djursjukskötarprogrammet och veterinärprogrammet, båda med mycket höga antagningspoäng. Strax efter kommer landskapsarkitektprogrammet, som ges både i Uppsala och Alnarp. Trädgårdsutbildningarna är också mycket populära och i år är trädgårdsingenjör med inriktning odling den mest sökta. Landskapsingenjörsprogrammet ges för första gången förutom i Alnarp även i Uppsala. Båda dessa program har också högt söktryck med många reserver kvar efter första antagningsomgången.

De fem mest populära utbildningarna på grundnivå och antalet utbildningsplatser 2019

  • Djursjukskötarprogrammet – 80 (Uppsala)
  • Veterinärprogrammet – 100 (Uppsala)
  • Landskapsarkitektprogrammet – 60 (Uppsala)
  • Trädgårdsingenjör: odling – 70 (Alnarp)
  • Landskapsarkitektprogrammet – 60 (Alnarp)

I fjol ökade det totala antalet antagna till både program och kurser med åtta procent jämfört med året innan. I år är antalet sökande aningen lägre men är kvar på en fortsatt hög nivå. Jämfört med 2017 års siffror är ökningen fortfarande åtta procent.

Det är glädjande med fortsatt stort intresse för flera av våra utbildningar inklusive för nytillskottet i Uppsala – landskapsingenjörsprogrammet. Detta är första antagningsomgången och jag vill vara försiktig med att dra några fullständiga slutsatser innan vi väl har våra studenter på plats i höst. Dock noterar jag att det tyvärr fortfarande är för få som hittar till våra, för framtiden, så viktiga utbildningar; agronom- och jägmästarprogrammen. Fler utbildade med gedigna kunskaper inom dessa områden behövs för att fylla framtida kompetensbehov inom de gröna näringarna och för att vi ska klara att förena samhällets produktionsbehov med miljö- och klimatmål. Detta är utgångspunkten i SLU:s tålmodiga arbete med att utveckla utbildningarna så att de attraherar fler unga att söka sig hit, kommenterar prorektor Karin Holmgren.

 


 


Kontaktinformation

Studentrekryteringen: study@slu.se

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Har du frågor om studier på SLU eller antagning till ett program?

I vår FAQ får du svar på de vanligaste frågorna om studier på SLU och antagningsprocessen.

Hittar du inte svar på din fråga i FAQ:n är du välkommen att kontakta våra studievägledare eller antagningshandläggare.