SLU-nyhet

Sveriges nya forskningsfartyg levererat till SLU i Spanien

Publicerad: 02 juli 2019

I dag har Sveriges nya oceangående undersöknings- och forskningsfartyg, R/V Svea, levererats till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Leveransen skedde vid Armonvarvet i Vigo i Spanien där fartyget byggts under två år. Inom kort kommer fartyget att seglas hem till den nya hemmahamnen Lysekil dit det anländer i mitten av juli.

Det nya forskningsfartyget är konstruerat för i stort sett alla typer av maritim forskning och miljöövervakning och kommer från början att användas av SMHI och SLU. Informationen som samlas in används bland annat för internationell havs- och klimatforskning och som vetenskapligt underlag för beslut om fiskekvoter.

Nu är det formellt undertecknat: Laudelino Alperi Baragaño, en av varvets ägare, och Åke Dagnevik, SLU:s chefsförhandlare i fartygsprojektet. Foto: Armonvarvet

Totalt har det nya fartyget kostat 445 miljoner kronor, pengar som lånats av Riksgälden. Den årliga kostnaden på 55 miljoner kronor för drift, ränta och avbetalningar täcks av hyresintäkter och av statsanslag.

– Intresset var stort när vi upphandlade varv för tre år sedan säger Lasse Thorell, chef för fartygsenheten. Därför har vi fått ett fantastiskt fartyg till en rimlig kostnad. Med en stabil ekonomi prioriterar vi att fartyget ska användas så mycket som möjligt. Det finns intresse från svenska universitet och myndigheter och vi har även fått förfrågningar från Norge och Danmark.

2011 togs föregångaren U/F Argos ur drift och sedan dess har Sverige saknat ett oceangående forskningsfartyg. 2015 gav regeringen SLU i uppdrag att köpa och äga Sveriges nya forskningsfartyg. Under mellantiden har SMHI och SLU hyrt fartygstid på finska och danska fartyg.

– Det är 45 år sedan Sverige senast fick ett nytt fartyg av den här typen, säger Erik Fahlbeck, vicerektor på SLU. Det nya fartyget innebär nya möjligheter och säker tillgång till oumbärlig forskningsinfrastruktur, det är en stor dag för svensk havsforskning och havsmiljöövervakning.

När fartyget kommer till Lysekil inleds också en flera månader lång utbildningsperiod då besättningen och expeditionsdeltagare från SLU och SMHI ska lära sig att använda fartyget och den avancerade forskningsutrustningen ombord. Fartygets första skarpa uppdrag blir i oktober 2019.

Fartyget är konstruerat för att vara extremt tyst. Innan det blir helt godkänt ska därför ljudmätningar genomföras vid en akustisk anläggning i norska Herdlefjorden för att kontrollera att det motsvarar kraven i Ices 209, en internationell standard för utstrålat buller. Ljudnivån ska vara så låg att fisk i havet inte undviker fartyget förrän det befinner sig 10–20 meter bort, i stället för 100–200 meter för vanliga fartyg. Ljudmätningarna kommer att genomföras i september 2019.

Kontaktpersoner vid SLU

Erik Fahlbeck, vicerektor
erik.fahlbeck@slu.se, +46 (0)18-67 19 71

Lasse Thorell, chef för SLU:s fartygsenhet
lasse.thorell@slu.se, +46 (0)18-67 15 07

Johan C Thorburn, kommunikatör på fartygsenheten
johan.thorburn@slu.se, +46 (0)18-67 21 93

Fakta:

Mer om fartyget

R/V Svea är Sveriges modernaste forskningsfartyg. Fartyget är 69,5 meter långt, 15,8 meter brett och har en dödvikt på 3 420 ton.

Förutom att fartyget är extremt tystgående är det väl utrustat med bland annat

  • trålar för pelagisk och bottentrålning
  • sänkkölar för ekolod, sonarer och strömmätare (ADCP)
  • släpade undervattensfarkoster (ROTV) med sonarer, instrument för att mäta salthalt, temperatur och djup (CTD) samt kameror
  • väderstation och en så kallad ferrybox, som kontinuerligt gör mätningar av ytvattnet
  • CTD-rosett för vattenprovtagning och vattenmätningar
  • specialdesignade laboratorier för fiskhantering, vattenanalyser och datahantering
  • sidopropellrar och en vridbar azimuthpropeller för att kunna hålla en exakt position.

Även annan utrustning och containerlaboratorier kan tas ombord, fartyget är till exempel förberett för att använda en fjärrstyrd undervattensfarkost, en så kallad ROV.

Mer fakta om fartyget finns på www.slu.se/forskningsfartyg

Armonvarvet

Armonvarvet, Astilleros Armon på spanska, grundades för drygt 50 år sedan och har sedan dess tillverkat över 900 fartyg av olika storlekar och typer, som är i trafik på all världens hav och oceaner. Armon har kapacitet för att tillverka över 40 fartyg om året och SLU:s nya forskningsfartyg har tillverkats i Vigo, på ett av företagets sex varv. Armonvarvet är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket var ett krav i SLU:s upphandling av varv.