SLU-nyhet

Aktivt nordiskt skogsbruk gör stor klimatnytta, skriver SLU-forskare i replik på DN Debatt

Publicerad: 12 augusti 2019

Skogsförrådet i Sverige har fördubblats under de senaste hundra åren, samtidigt som vi har haft ett mycket aktivt skogsbruk. Det som har hänt med avverkade ytor är helt enkelt att den nya skogen har vuxit snabbare och ackumulerat mer kol än den gamla skogen. Att begränsa skogsbruket till mycket mindre arealer, vilket föreslås av fyra forskare på DN Debatt, leder helt fel ur klimatsynpunkt. Det skriver SLU-forskarna Peter Högberg och Tomas Lundmark i en replik.

I en debattartikel i DN i fredags med rubriken "Klimatnyttan av minskad skogsavverkning är enorm" skriver forskarna Göran Englund, Stig-Olof Holm, Bengt-Gunnar Jonsson och David van der Spoel att det bör skapas ekonomiska och politiska styrmedel som leder till att mer skog får stå kvar och ta upp koldioxid och att det bör införas en koldioxidskatt även för biobränslen från skogen.

Peter Högberg, professor i skoglig marklära vid SLU, och Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU, skriver i en replik att de åtgärder som Englund med flera föreslår riksdag och regering leder helt fel och att deras beräkningar bygger på en felanalys av skogens och skogsbrukets kolbalans: att de enbart fokuserar på de arealer som avverkats och inte på skogslandskapet i sin helhet.

"I sitt räkneexempel inbegriper de sålunda enbart minusposten, den förlorade kolbindningen på den cirka 1 procent av arealen som årligen avverkas, men bortser från den stora kolinbindningen i den växande skogen på arealen man inte avverkade."

SLU-forskarnas slutsats är att aktivt skogsbruk enligt den nordiska modellen gör nytta genom att binda stora mängder kol och att detta sker uthålligt. De skriver också att potentialen för att ersätta kol, olja, cement och bomull med skogsprodukter bara delvis har realiserats.

Länkar till debatten

"Skogsbruk bidrar till att vi uppnår klimatmålen"
https://www.dn.se/debatt/repliker/skogsbruk-bidrar-till-att-vi-uppnar-klimatmalen/

"Klimatnyttan av minskad skogsavverkning är enorm"
https://www.dn.se/debatt/klimatnyttan-av-minskad-skogsavverkning-ar-enorm/

Relaterade sidor: