SLU-nyhet

Instagranimal: Symposium om värderingar och utmaningar inom djurbaserad turism 27–28 augusti

Publicerad: 22 augusti 2019
Reklambild för seminariet Instagranimal. Collage.

Djur används på många olika sätt inom turism – som nöje, transportmedel eller något att betrakta, avbilda, jaga, hjälpa eller umgås med. Djuren blir en del av en upplevelse, men hur ser vi på djuren och vilket ansvar har vi för dem när vi är en del av den djurbaserade turismen? Och hur upplever djuren sin situation? Dessa frågor avhandlas vid ett symposium vid SLU i Uppsala 27-28 augusti.

Instagranimal - a symposium on the animal ethics and welfare challenges in animal-based tourism samlar ett trettiotal svenska och internationella experter som ska diskutera djurens roll och våra relationer till djuren inom eko-, jakt- och agro-turism. Bland diskussionsämnena finns policyfrågor, bevarandebiologi, hållbarhet, relationer mellan djur och människor, jaktsociologi, antropologi, filosofi, djurvälfärd och djuretik.   Symposiet, som hålls på engelska, äger rum i Uppsala den 27–28 augusti. Arrangörer är institutionen för stad och land och Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.   Erica von Essen, docent vid avdelningen för miljökommunikation vid institutionen för stad och land, menar att en stor del av den djurbaserade turismen vilar på en marknadsföring av djuren som exotiska och utöver-det-vardagliga och som sista-chansen-upplevelser.   – Därmed kan den djurbaserade turismen inte bli för populär, för då förlorar den sin charm. Men vi är långt därifrån ännu och vi skapar hela tiden nya roller för djuren: från artefakter och underhållare till transportmedel och upplevelseföremål. Det är dags att konfrontera vad dessa roller innebär för relationen mellan människa och djur och för djurvälfärd, säger von Essen.   Johan  Lindsjö, veterinär vid SCAW, påpekar att det finns stora utmaningar för djuren när de exponeras för turister, såsom dålig djurhållning och den stress som mänsklig närvaro kan innebära.   – Det är ju inte enbart det enskilda djuret som påverkas, utan djurturismen kan även påverka hela djurpopulationer, på gott och ont. Jag hoppas att symposiet kan klargöra om olika former av djurbaserad turism kan vara förenliga med en god djurvälfärd och etik, och i så fall hur, säger Lindsjö.   De föredrag som ges under symposiets hela första dag och fram till lunch den andra dagen är öppna för alla, men antalet platser är begränsat. Den workshop som följer under andra dagen är enbart öppen för inbjudna deltagare.   

Arrangörer: Erica von Essen, inst. för stad och land, avd. för miljökommunikation & Johan Lindsjö, Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU.

Vid frågor, kontakta: Erica von Essen: erica.von.essen@slu.se Johan Lindsjö. : johan.lindsjo@slu.se

Länk till hemsida, med program m.m.


Kontaktinformation