SLU-nyhet

Ny policy för SLU:s globala bidrag till Agenda 2030

Publicerad: 19 augusti 2019

SLU:s rektor har beslutat om en ny policy för SLU:s bidrag till det globala genomförandet av Agenda 2030. Policyn slår fast att SLU arbetar för att bidra till de Globala målen i Agenda 2030 inte bara i Sverige utan även internationellt, och beskriver de områden universitetet fokuserar på i det arbetet.

SLU bidrar till Agenda 2030 genom att utveckla kunskap och kapacitet för hållbar förvaltning och användning av biologiska naturresurser. Universitetet har sedan årtionden omfattande utvecklingsforskning och samarbeten som bidrar till en hållbar utveckling även internationellt. Rektor beslutade i juni 2019 om en ny policy för SLU:s bidrag till globalt genomförande av Agenda 2030.

Genom den nya policyn fokuserar SLU sitt bidrag till Agenda 2030 på sex områden vilka speglar universitetets uppdrag och styrkor. Varje område är kopplat till flera av de globala målen och delmålen. SLU:s prioriterade områden är: klimatförändringar; livsmedelstrygghet; cirkulär och biobaserad ekonomi; biodiversitet och ekosystem; global hälsa; och hållbar stadsutveckling.

Läs hela policyn här i PDF. (SLU ID: SLU.ua 2019.1.1.1-2474)

Fakta:

Bakgrund

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med de 17 Globala målen för hållbar utveckling (länk https://www.globalamalen.se/), med avsikt att lösa de globala utmaningarna och att förbättra vår värld. De Globala målen är universella och att utrota hunger och fattigdom är kärnan i Agendan. Flera internationella avtal, inklusive Parisavtalet om klimatförändringar är nära kopplade till överenskommelsen.

SLU har med sitt uppdrag att utveckla kunskap och kapacitet för hållbar förvaltning och användning av biologiska naturresurser genom forskning, utbildning och miljöövervakning, en viktig roll i det globala genomförandet av Agenda 2030. SLU:s internationella engagemang har pågått i mer än halvt sekel och är i linje med Sveriges politik för global utveckling.

Om SLU Global

SLU Global är en enhet på Ledningskansliet som stöder, främjar och kommunicerar SLU:s internationella samarbeten med fokus på låginkomstländer. 

Länkar

Agenda 2030 med de globala målen

SLU och Agenda 2030 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se