SLU-nyhet

Vindkraftens påverkan och möjligheter utreds av SLU-forskare

Publicerad: 21 augusti 2019
Vindkraftverk. Foto.

I ett nytt forskningsprojekt ska effekter av en storskalig utbyggnad av vindkraften utredas. Ansvarig för projektet är Johan Svensson, forskare vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö i Umeå.

Senast 2040 ska 100 procent av Sveriges elproduktion vara förnyelsebar, men för att kunna bygga ut vindkraften på ett hållbart sätt måste flera intressen vägas in.

– Vindkraftverken har en direkt kraftig påverkan på många djur, som bland annat fladdermöss, fåglar, kungsörnar, och renar. Sen har vi ju den visuella påverkan, landskapsbilden förändras väldigt mycket, säger Johan Svensson till tidningen Folkbladet.

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet och finansieras av Energimyndigheten genom forskningsprogrammet Vindval. Målet är att ta fram ett kunskapsunderlag för hållbar utbyggnad av vindkraft i förhållande till andra intressen i landskapet, som naturvård, sociala värden och rennäring.

En utgångspunkt är riksintressen som är centrala i kommunal planering och som i miljöbalken betonar möjligheter till mångbruk, integration och synergi mellan olika intressen.


Kontaktinformation

Johan Svensson, forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
johan.svensson@slu.se 090-7868333, 073-0216880