SLU-nyhet

Biologiska bekämpningsmedel testas i plantskolor

Publicerad: 23 september 2019

Idag ställs höga krav på skogsbranschen att produktionen ska vara miljövänlig och många kemiska bekämpningsmedel fasas ut. Elin Persson undersöker nu effektiviteten hos fyra biologiska bekämpningsmedel i en plantskola.

Elin Persson läser jägmästarprogrammet i Umeå, men befinner sig just nu i Uppsala för att göra sitt mastersarbete.

Elin testar fyra olika biologiska bekämpningsmedel som finns på marknaden idag. De består antingen av bakterier eller olika svampar som kan verka som ett biologiskt växtskydd.  Behandlingarna har gjorts på tallplantor på Svenska skogsplantors plantskola i Kilåmon.

– I samband med behandlingarna har jag samlat in barr- och jordprover. I labbet på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi analyserar jag just nu proverna för att se om det finns skadesvampar och hur svampsamhället utvecklats under sommaren, säger Elin.

Barr och jordprover samlades in efter behandling med olika biologiska bekämpningsmedel i plantskolan. Foto: Åke Olson.
Elin undersöker vilka skadesvampar som finns i proven med molekylära metoder. Foto: Åke Olson.

– Det ska bli spännande att jämföra de olika behandlingarna. Med blotta ögat tycker jag att det redan går att se vissa skillnader mellan dem, vissa plantor har växt mer på höjden än andra, fortsätter Elin.

Förhoppningen med det här arbetet är att det tillsammans med andra studier ska kunna ge vägledning i om dessa fyra biologiska bekämpningsmedel är effektiva att använda i plantskolor.

– Allt högre krav ställs på skogsbranschen att hela kedjan med alla medel och tillvägagångssätt ska vara skonsamma för människa, djur och natur. Många kemikalier är på väg att fasas ut och då är det viktigt att hitta bra alternativ, säger Elin.

På sin fritid gillar Elin alla typer av motion och att vistas i naturen.

– I framtiden vill jag jobba med skogsägarfrågor, skoglig patologi och skogens roll för klimatet, berättar Elin.


Kontaktinformation

Åke Olson

ake.olson@slu.se

018-671876

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se