SLU-nyhet

Jonathan Yuen får pris från regeringen i Inre Mongoliet, Kina

Publicerad: 04 september 2019

Professor emeritus Jonathan Yuen har tagit emot en utmärkelse från regeringen i Inre Mongoliet för ”outstanding contributions” inom epidemiologisk forskning inom växtpatologi.

Utmärkelsen heter ”The Steed Award”. Som en del av resan deltar Jonathan Yuen tillsammans med sin fru, forskaren Annika Djurle, som ”High level foreign experts” på ett möte med Chinese Association for International Exchange of Personnel vid Ministry of Science and Technology i Shandong-regionen i Kina.

Jonathan Yuen har nyligen pensionerats efter en lång och framgångsrik karriär som en internationellt erkänd expert i växtpatologi, växtsjukdomars-epidemiologi, modellering och statistik. Jonathan har publicerat över 170 forskningsartiklar, varav över 150 är tidskriftsartiklar eller kapitel i vetenskapliga böcker. Han har varit huvud- eller biträdande handledare för ett flertal doktorander i USA, Sverige, och andra länder i Afrika och Latinamerika. Under de senaste tio åren har han fått motsvarande över 15 miljoner SEK i anslag. Han har undervisat i ett antal specialkurser på både grund- och forskarutbildningsnivå på både engelska och svenska.

– Det var väldigt roligt att få det här priset och spännande att delta i möten i Kina, säger Jonathan.


Kontaktinformation

jonathan.yuen@slu.se

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se